search
Sök
menu
Meny
Sök

Explosiva varor och fyrverkeri

En explosiv vara är ett ämne eller blandning i fast eller flytande form. Genom en kemisk reaktion kan ämnet avge en sådan temperatur och sådant tryck med en sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

Varor som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.  Allt som har tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller liknande är alltid explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, fyrverkerier, sprängmedel eller ammunition.

Tillstånd för hantering av explosivvaror

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar explosivvaror ska ha eller måste ansöka om tillstånd. Blankett för ansökan för tillstånd hittar du under dokument eller E-tjänster. Den 1 september 2010 tog kommunen över ansvaret för tillstånd för hantering och förvaring av explosiva varor från polisen.

Sprängningstillstånd och avskjutning av exempelvis fyrverkerier kommer även i fortsättningen hanteras av polismyndigheten.

Bestämmelse för fyrverkerier valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton

Det finns nu bestämmelser för när fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas i Jönköpings kommun. Det är bara tillåtet att skjuta fyrverkerier från kl 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton till kl 03.00 därpå följande dag. Annan tid på året krävs tillstånd av polismyndigheten. Bestämmelserna gäller överallt i kommunen, oavsett om det är allmän plats eller inte.

Den som vill använda fyrverkerier måste alltid ta hänsyn till var man befinner sig, oavsett om det är tillåtet eller inte att "smälla" och iaktta vad som föreskrivs i ordningslagen om användning av pyrotekniska varor.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen

Jönköpings kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter har ändrats. Det krävs polistillstånd också för att använda luftvapen, fjädervapen och paintballvapen i områden som har sammanhängande bebyggelse. Polistillstånd krävs även för sprängning och skjutning med eldvapen i dessa områden.

Föreskrifterna, med undantag av fyrverkeribestämmelserna, gäller på alla platser inom kommunen som är offentliga platser. Idrotts-, sport-, bad- och lekplatser jämställs med offentliga platser om de är tillgängliga för allmänheten. Det gäller också campingplatser, förskolegårdar och skolgårdar men efter verksamhetstid och skoltid, trädgårdsanläggningar, kyrkogårdar och begravningsplatser. Fyrverkeribestämmelserna gäller alltså överallt i kommunen.

Kontakt

Christoffer Hultqvist
Brandingenjör
Tfn 036-10 56 77

Clas Lövgren
Brandingenjör
Tfn 036-10 70 02