search
Sök
menu
Meny

Etablering, flytta ditt företag hit

Oavsett hur du vill gå till väga med din etablering, lönar det sig att kontakta näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun

Därför är Jönköping ett etablerings alternativ 

Jönköping har sedan urminnes tider varit en viktig mötes- och handelsplats. Staden fick stadsrättigheter 1284 och ökade därigenom sin betydelse som centra. Jönköping är idag bland de tio största kommunerna i landet och ökar årligen med 1500 nya innevånare.

Jönköping, residensstad och administrativt centrum i regionen, har ett dynamiskt och varierat näringsliv där vi är ledande inom logistik/transport, tillverkning, handel och IT.

Den planerade sträckningen av Götalands- och  Europabanan, en Europaväg som passerar genom staden liksom Riksväg 40 som förbinder östkust med västkust, i kombination med vår flygplats, Jönköping Airport, kommer att göra Jönköping till ett ännu viktigare nav i ett expanderande Skandinavien avseende transport, logistik och näringsliv. Här finns redan nu flera nationella och internationella lager med Nordenansvar som har sett Jönköpings stora fördelar. 

En stor mängd medelstora företag stärker utbudet, ökar synergieffekter och minskar sårbarheten vid konjunkturförändringar.

Högskolan i samverkan framför allt med Science Park svarar för en innovativ miljö som årligen skapar ett 100-tal nya företag.

Jönköping har den stora stadens utbud med den lilla stadens fördelar med bra boende, närhet och social gemenskap. Stadskärnan utvecklas med en växande handel blandad med centralt boende. Köpcentret, i det gamla regementet A6 kaserner, kompletterar utbudet av butiker i centrum.

Kontakta näringslivsavdelningen på telefon 036-10 55 20 för genomgång av verksamhetsinriktning, önskemål om område, tomtstorlek, byggnadens storlek, disposition och utformning, tidpunkt för byggstart etc.