Log Point South Sweden

Vy över Torsvik.

LogPoint South Sweden

Här finns information om logistikområdet LogPoint AB som tillsammans med kommunens mark- och exploateringsavdelning erbjuder markytor för din verksamhet.

LogPoint South Sweden ligger strategiskt placerat mellan Skandinaviens huvudstäder och med tilltalande närhet till kontinenten.

LogPoint AB sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd, från Torsvik i norr till Vaggeryds travbana i söder. Med E4:an som pulsåder. Där hittar du LogPoint South Sweden. Och där finner du en spännande blandning av branscher. Av stora och små företag. En spännande mix med tydliga nätverksmöjligheter och stor affärsnytta.

De flesta av områdets företag är logistikintensiva och drar fördel av LogPoint South Swedens unika geografiska läge. Det är ingen tillfällighet att flera av landets största affärskedjor har sina lager här. I en region som präglas av entreprenörskap och drivkraft.

LogPoint AB erbjuder tillsammans med tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning markytor för din verksamhet med goda markförhållanden och etablerad infrastruktur. Det gör en etablering på LogPoint South Sweden prisvärd och snabb. Vilket gör att området samlar en mångfald av företag, alla med olika specialiteter och egenskaper. Dessutom finns det ett tydligt fokus på ständig utveckling av infrastrukturen både när det gäller järnväg och landsväg, för att möta den moderna transportmixen.

LogPoint South Sweden Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: