Bottnaryd industriområde

traktor i skogen med träd på ett släp.

Här hittar du information om ledig och byggklar industrimark i Bottnaryd.

Industriområdet ligger strax väster om länsväg 185 och några hundra meter norr om riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg.

Området består av före detta skogsmark och har varit bevuxet med barrskog. Skogen började  avverkats i början på 2018 för att mer synliggöra området. Området är i första hand planerat för mindre företag med bra exponering ut mot länsväg 185, mellan Bottnaryd och Mullsjö.

  • Areal på industriområdet: ca 5 ha.
  • Tomtstorlek: Storlek på tomterna bör inte överstiga 1 ha, (10 000 m²), där byggnaders storlek ska anpassas på lämpligt sätt. Tomterna passar mindre företag.
  • Fiber: Det finns möjlighet till fiber. Kontakta ledningsägare, Jönköpings Energi, för mer information, eller eventuellt andra ledningsägare.
  • VA-anslutning: Anslutningskostnaden är ca 60 kr/m² exkl. moms.
  • El-anslutning: Kontakta Vattenfall AB.
  • Högsta byggnadshöjd: 7,0 meter.
  • Planbeteckning: BP800125/B.

Senast granskad/publicerad: