search
Sök
menu
Meny
Sök

Industriområde Hedenstorp Östra

Grävmaskin på åker.

Pågående schaktningsarbete för tunnel under länsväg 195.

Här hittar du information om industrimark på Hedenstorp Östra.

Industriområdet på Hedenstorp fortsätter att växa. Efter att Hedenstorp Norra och Hedenstorp Södra är slutsålt pågår nu detaljplanering för att möjliggöra mer ledig industrimark på Hedenstorp Östra.

Hedenstorp Östra

  • Ny planerad detaljplan på ca 83 ha/ 830 000 m².
  • Finprojektering för området pågår för närvarande och fram till sommaren 2022.
  • Byggnation planeras att påbörjas till hösten 2022 och säljstart tidigast våren/sommaren 2023.
  • Mer information kommer under hösten 2022.
  • Detaljplan för industri och verksamheter, samt handel (sällanköpsvaror).