search
Sök
menu
Meny
Sök

Processen vid köp av industrimark

Här förklarar vi de olika stegen vid köp av industrimark. Att etablera sig på industrimark är en process som behöver ske i rätt ordning.

Steg 1 - Kontakta oss med er förfrågan

Kontakta oss med er förfrågan och era önskemål. Vi vill ha information om er verksamhet, önskad areal för byggnad/er och önskad areal på tomt. Berätta gärna kort om företaget eller skicka oss adress till er hemsida. Om vi finner det lämpligt kontaktar vi er och bokar ett möte där vi diskuterar vidare för att komma överens om lämpligt område för industri och verksamheter, ett markområde i lämpligt läge och areal m.m.

Steg 2 - Nyttjanderättsavtal tecknas

Nyttjanderättsavtal skrivs och undertecknas efter att vi är överens om yta, areal, villkor, pris etc. Därefter lämnas det in till tekniska nämnden, som har möte varje månad förutom juli, för beslut.

Steg 3 - Beslut om köpeavtal

Tekniska nämnden tar beslut om köpeavtalet. Om tekniska nämnden tar ett positivt beslut kan processen fortsätta, annars stannar den här. Då måste det göras kompletteringar och åtgärder innan köpeavtalet åter kan lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Steg 4 - Betala handpenning

Efter ett positivt beslut i tekniska nämnden betalas en handpenning på 10 % av köpeskillingen – inom 12 månader måste nyttjanderättsavtalets villkor vara uppfyllda.

Steg 5 - Beställa nybyggnadskarta

Efter att ni fått ett positivt beslut från tekniska nämnden, som tillsänds er, är det lämpligt att snarast beställa en nybyggnadskarta som ligger till grund för bygglov. Lägg in er byggnad eller byggnader på nybyggnadskartan (ex. av er arkitekt), och ansök om bygglov på stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning. Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Steg 6 - Beställa husutsättning

Efter beviljat bygglov är det dags att beställa husutsättning på stadsbyggnadskontorets kartavdelning. Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Steg 7 - Teckna köpeavtal

Vi skriver slutligt köpeavtal när alla villkor i nyttjanderättsavtalet är uppfyllda och postar det till er för undertecknande tillsammans med en faktura på den slutliga köpeskillingen. När vi fått köpeavtalet undertecknat och klart postar vi alla handlingar till er i original.

Steg 8 - Ansöka om lagfart

Sedan är det dags för sista steget, nämligen att ansöka om lagfart hos det statliga Lantmäteriet. Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare till den köpta fastigheten. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpeavtalet undertecknats av båda parter.

KONTAKT

För beställning av nybyggnadskartor:
sbk.klm@jonkoping.se

Eller kontakta

Eva Svensson
036-105915

För husutsättning kontaktar du kontaktcenter på telefonnummer
036-10 50 00