search
Sök
menu
Meny

Skärstad industriområde

gula lyftkranar.

I dagsläget finns det ledig och byggklar industrimark i Skärstad. Industriområdet ligger väster om Grännavägen och i nordvästra delen av Skärstad.

Området är fullt utbyggt med vägar, infrastruktur såsom VA, el, tele/fiber, gatubelysning etc. Området består till större delen av obebyggd och plan åkermark.

  • Areal på industriområde: ca 11,5 ha varav 8 ha återstår.
  • Tomtstorlek: Storlek på tomterna bör inte överstiga 1 ha, (10 000 m²), där byggnaders storlek ska anpassas på lämpligt sätt. Tomterna passar för mindre företag.
  • Fiber: Det finns möjlighet till fiber. Kontakta ledningsägare, Jönköpings energi, för mer information. 
  • VA-anslutning: anslutningskostnaden är ca 60 kr/m² exkl moms.
  • Elanslutning: EON Energi Distribution AB.
  • Högsta byggnadshöjd: 9,0 meter.
  • Planbeteckning: DP080417A.