search
Sök
menu
Meny

Landsbygdsutveckling

Jönköping är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder – från Norra Mo i väster, till den stadsnära landsbygden och vidare till Mosaikbygden och Vistabygden i öster.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare.

Landsbygden till din tjänst

Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för att möta t.ex. klimatförändring, en försämrad hälsa samt ett ökat mat- och energibehov.

Bo och verka på landsbygden

Det är attraktivt att bo och verka på landsbygden i Jönköpings kommun. Intresset av tomter är högt i många kommundelar. Genom kommundelsutveckling görs satsningar inom kommundelarna för att utveckla landsbygden och dess kommundelscentra.

Jönköpings kommun tillhör de två Leader-områdena Västra Småland Leader Vättern.Dessutom ingår delar av kommunen i ett liknande arbete genom Sommenbygd-Vätterstrand. Genom dessa görs satsningar på landsbygdsutveckling där aktörer kan söka  projektmedel. I östra delen av kommunen ligger Biosfärområde Östra Vätterbranterna som är ett modellområde för hållbar utveckling.

Stöd till landsbygdsutveckling

Är din förening eller du, tillsammans med företagskollegor aktiva i någon av kommunens landsbygder och vill göra en särskild satsning? Kanske behöver ni fixa föreningslokaler, skapa ett nytt evenemang eller göra en särskild investering? Nu finns det möjlighet att få hjälp med detta genom stöd till landsbygdsutveckling.

Stöd till landsbygdsutveckling

Leader Vättern

Du vet väl om att man kan söka finansiering till utvecklingsprojekt från Leader Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden kan söka stöd från Leader Vättern.

Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett så kallat leaderområde, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020. Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern.

Ansökan om stöd görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida. Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vättern. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om Leader Vättern på Vätternvårdsförbundet hemsida.

Jordbruksverket: Stöd inom lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats

Leader Vättern, Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Landsbygdsutveckling i Sommenbygd-Vätterstrand

I Sommenbygd–Vätterstrand samverkar ett antal kommuner för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds nu föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till projekt för utveckling av landsbygden.

De kommuner som samverkar är Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög. 

Om ni i någon av kommunerna har en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting så är ni välkomna med er ansökan.

Sommenbygd–Vätterstrand strävar efter ett trepartnerskap – det innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd–Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd–Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.

Sommenbygd-Vätterstrandlänk till annan webbplats

Kontakt

Johanna Larsson
Näringslivsutvecklare Landsbygd
Tfn 036-10 27 58