Landsbygdsutveckling

Här finns information om kommunens arbete med landsbygdutveckling. Här hittar du som vill utveckla din bygd information om vilka bidrag och stöd du kan söka.

Jönköping är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder – från Norra Mo i väster, till den stadsnära landsbygden och vidare till Mosaikbygden och Vistabygden i öster.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare.

Landsbygden till din tjänst

Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för att möta till exempel klimatförändring, en försämrad hälsa samt ett ökat mat- och energibehov.

Bo och verka på landsbygden

Det är attraktivt att bo och verka på landsbygden i Jönköpings kommun. Intresset av tomter är högt i många kommundelar. Genom kommundelsutveckling görs satsningar inom kommundelarna för att utveckla landsbygden och dess kommundelscentra.

Jönköpings kommun tillhör de två Leader-områdena Västra Småland Leader Vättern. Dessutom ingår delar av kommunen i ett liknande arbete genom Sommenbygd-Vätterstrand. Genom dessa görs satsningar på landsbygdsutveckling där aktörer kan söka  projektmedel. I östra delen av kommunen ligger Biosfärområde Östra Vätterbranterna som är ett modellområde för hållbar utveckling.

Stöd till landsbygdsutveckling

Du vet väl att du kan söka mindre bidrag för lokalt utvecklingsarbete som gynnar din landsbygd direkt hos kommunen?

Är din förening eller du, tillsammans med företagskollegor aktiva i någon av kommunens landsbygder och vill driva utveckling i din bygd? Kanske är ni några företag som vill gå samman och starta en företagsförening med aktiviteter som gynnar bygdens företag, en samhällsförening som behöver medel för att rusta upp en samlingslokal eller är ni kanske några lokala aktörer som vill ordna ett evenemang som drar turister till ditt område?

Målet är att stödpengarna ska gå till idéer och projekt som utvecklar kommunens landsbygdsområden och som gynnar så många som möjlig. Hör gärna av dig om du vill diskutera en idé!

Stöd till landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Du vet väl om att man kan söka finansiering till utvecklingsprojekt från Leader? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i landsbygdsutveckling kan söka stöd från Leader för att utföra projekt som utvecklar bygden. Målet är att skapa attraktiva landsbygdsområden för att bo, verka och driva företag.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen i ditt område kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett projekt. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till utveckling. Finansieringen kommer från EU och kommunerna inom det geografiska området. Leaders styrelse LAG (local action group) leder arbetet och beviljar projektmedel enligt den framtagna utvecklingsstrategin.

Ansökan om Leaderstöd görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida (gäller ej Sommenbygd-Vätterstrand). Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta kontoren för Leader Västra Småland, Leader Vättern eller Sommenbygd- Vätterstrand.

Jordbruksverket: Stöd inom lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats.

Leader Vättern, Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Dina idéer och tankar är viktiga

Har du en bra idé där du tror att vi skulle kunna arbeta tillsammans för att utveckla ditt landsbygdsområde? Kanske har du idéer för Leaderprojekt eller någon annan idé för ditt område? Tveka inte att höra av dig till kommunens kommundelsutvecklare eller landsbygdsutvecklare för att diskutera dina idéer och tankar!

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Sofie Frisk
Näringslivsutvecklare
Tfn 036-10 55 20