Miljödiplomering

En grön marsipantårta.

Här får du information om miljödiplomering och hur du som företagare eller organisation kan arbeta mer miljövänligt.

Med hjälp av ett enkelt handledningsmaterial får företaget struktur på sitt miljöarbete. Man får också ökad kunskap och insikt om vad man kan göra för att arbeta mer miljövänligt. Det handlar sällan om några stora ansträngningar. Istället rör det sig ofta om att välja andra och bättre alternativ.

Anslutna företag och verksamheter

Vi har drygt 70 företag och organisationer i Jönköpings kommun anslutna till miljödiplomeringen. Bland dessa finns bland annat serviceföretag, tillverkande företag och offentlig förvaltning. Ett företag blir miljödiplomerat för ett år i taget.

Företag och verksamheter som är miljödiplomerade Länk till annan webbplats.

Svensk Miljöbas

Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som bygger på samma grundtanke som ISO 14001. Miljödiplomeringen är ansluten till Svensk Miljöbas, som är en nationell miljöledningsstandard.

Jönköpings kommun är medlem i Svensk Miljöbas Länk till annan webbplats.

Enkelt

Utvecklingsarbetet sker med hjälp av ett tydligt handledningsmaterial som är relevant för er verksamhet. Det gör det enkelt att se var ni står och hur ni kan utvecklas vidare.

Handfast

Miljödiplomeringen fokuserar på praktiska möjligheter att förbättra er verksamhet ur miljösynpunkt. Den engagerar hela personalen och hjälper till att skapa en lagkänsla där alla strävar mot samma mål.

Kostnadseffektivt

Miljödiplomeringen är anpassad för små och medelstora verksamheter och är ett prisvärt alternativ till ISO 14001 och EMAS. Det är enkelt att arbeta med materialet på egen hand.

Miljödiplomeringens utveckling

Miljödiplomeringen infördes i Jönköpings kommun 1988 och antalet företag har gått stadigt uppåt. Statistik kring miljödiplomeringen finner du i Hållbarometern

Hållbarometern Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Sidor för miljödiplomerade företag

På sidorna för miljödiplomerade företag finns handledningsmaterial och logotyper. Ni får inloggningsuppgifter i samband med att företaget anmäler sig till miljödiplomeringen. Skulle du inte ha fått ditt lösenord kan du kontakta Miljöstrategen.

Vill du veta mer?

Jönköpings kommun har anlitat företaget Miljöstrategen som projektledare för miljödiplomeringen.

Miljöstrategen Länk till annan webbplats.

Science Park Jönköping City
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Telefon: 0708-98 66 05 eller 0708-98 66 06

KONTAKT

Kontaktcenter
036-10 50 00