search
Sök
menu
Meny

Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster m.m. som görs av offentlig sektor. Processen regleras av speciella lagar och regler.

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

All upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. Upphandling av varor, tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete ska därför samordnas så att kommunen drar nytta av sin storlek som köpare och utnyttjar den upphandlingskompetens som finns.

Kommunens upphandlingsverksamhet sker genom upphandlingsavdelningen, som har en övergripande roll och ska verka för samordning av upphandling inom kommunen. Avdelningen genomför även upphandlingar i samarbete med  Rådhus AB och dess dotterbolag. För upphandling av byggnads- och anläggningsarbeten ansvarar berörda nämnder.

Stadskontoret tecknar, genom upphandlingsavdelningen, avtal på samtliga förvaltningsövergripande ramavtal och kontrakt. Även andra förvaltningar genomför upphandlingar, t.ex. ansvarar tekniska kontoret för entreprenadupphandlingar.

Upphandlingsavdelningen genomför ca 180 upphandlingar per år - ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. Ramavtalen omsätter ca 700 miljoner kronor per år.