search
Sök
menu
Meny

Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster m.m. som görs av offentlig sektor. Processen regleras av speciella lagar och regler.

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

All upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. Upphandling av varor, tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete ska därför samordnas. Detta för att kommunen ska dra nytta av sin storlek som köpare och utnyttja den kompetens inom upphandling som finns.

Kommunens upphandlingsverksamhet sker genom upphandlingsavdelningen, som har en övergripande roll och ska verka för samordning av upphandling inom kommunen. Avdelningen genomför även upphandlingar i samarbete med  Rådhus AB och dess dotterbolag. För upphandling av byggnads- och anläggningsarbeten ansvarar berörda nämnder.

Stadskontoret tecknar, genom upphandlingsavdelningen, avtal på samtliga förvaltningsövergripande ramavtal och kontrakt. Även andra förvaltningar genomför upphandlingar, till exempel ansvarar tekniska kontoret för upphandlingar inom entreprenad.

Upphandlingsavdelningen genomför ca 180 upphandlingar per år - ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. Ramavtalen omsätter ca 700 miljoner kronor per år.

Kontakter för arbetsområden och kategorier i upphandlingar

Här hittar du kontaktuppgifter för de arbetsområden och kategorier som Upphandlingsavdelningen på Jönköpings kommun jobbar med.
Klicka på namnet för den kontakt du vill skicka e-post till, för att se e-postadressen.

Arbetsområden/kategorier

Kontakt

Annonser och reklam, bank- och finansiella tjänster, bemanning, juridiktjänst, kommunikationsbyråer, managementkonsulter, möbler och inredning, psykologtjänster, resor, tryckeritjänster

Daniella Backmanupphandlare

Brandskydd, bränsle, bevakning, entreprenad, tekniska konsulter

Sebasthian Caesarupphandlare

IT-system, vuxenutbildning, upphandlingsledare

Petter Cederbrinkupphandlingsledare

Allmänna kontorsuppgifter, kundnummer, samordnad varu­distribution.

Gunilla Ekströmadministratör

Kurir, småtransporter och vägfrakt, litteratur, medlemsavgifter, omställningstjänster, optiker, personalvård, post, prenumerationer, rekryteringsstöd, bussresor, skolskjutsar, skyddsutrustning och kläder, social verksamhet, trygghetslarm, tvätt, utbildning, äldreomsorgsverksamhet

Annika Elmupphandlare

Entreprenader, inspektion och service av hissar och lyftdon, vägmärken.

Robert Finérupphandlare

Användarnära it-produkter, it-drift, it-konsulter, it-system, skrivare och kopiatorer, telefonisystem, operatörstjänster och datakommunikation

Sylve Gunnarssonupphandlare

E-handel, samordnad varudistribution

Marina Hedinhandelskoordinator

Driftentreprenader, it-system , entreprenader

Maja Karlssonupphandlare

Arbetsmaskiner, catering, kaffe- och andra automater, kontorsmaterial, köksmaskiner, köksutrustning/husgeråd, livsmedel, läromedel/litteratur/pedagogiskt, restaurang, städning och renhållning

Susanne Konradssonupphandlare

Miljökrav i upphandling

Linn Hellbergvik. miljöledare

Asfaltering, belysning, bygg och anläggningsentreprenad, markentreprenad, tekniska konsulter, driftentreprenader

Sanna Landerholmupphandlare

Projekt om e-handel, utveckling samordnad varudistribution, inköpscontroller.

Thomas Rohdéninköpscontroller

Arbetsmaskiner, blommor och plantor, kemikalier, läromedel/litteratur/pedagogiskt, material för sophantering, musik, ljud och ljus, sjuk och hälsovårdsmaterial, sport o lekmaterial, sport- och lekmaterial, städmaterial, verktyg

Peter Siebertupphandlare

Fordon, hantverkstjänster, hiss, lås- och skalskydd, sop- och avfallshantering, städning och renhållning

Peter Strandsäterupphandlare

Miljökrav i upphandling

Caroline Sundvallmiljöledare

Utlämning av handlingar

Roger Svenssonassistent

E-handel, samordnad varudistribution

Anna Wettere-handelskoordinator