Utförare inom socialtjänsten

Här finns information för privata utförare av hemtjänst eller daglig verksamhet, om fritt val inom socialtjänsten (LOV) och hur företag ansöker om att bli privat utförare.