Fritt val inom socialtjänsten

Här hittar du information om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och fritt val inom socialtjänsten.

Inom socialtjänsten i Jönköpings kommun upphandlas olika verksamheter enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Fritt val innebär att personer som beviljas en viss insats själva får välja en utförare. Det kan vara kommunen eller något av de företag som har blivit godkända.

Idag finns fritt val inom hemtjänst och inom daglig verksamhet som vänder sig till personer under 65 år med intellektuell funktionsnedsättning.

Kommunens ansvar

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att kommunen ansvarar för att

  • alla utförare arbetar enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns
  • följa upp och kontrollera de olika utförarnas verksamheter
  • verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt

Senast granskad/publicerad: