search
Sök
menu
Meny

Vill du bli utförare av hemtjänst?

Läs följande om du vill ansöka om att bli godkänd utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun.

Det krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst. Ansökan om tillstånd kan du göra på IVOs hemsida. Du måste ha fått ditt tillstånd från IVO innan du kan ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun.

IVO – Tillstånd för hemtjänstverksamhetlänk till annan webbplats

Här finns förfrågningsunderlaget med samtliga krav som gäller för att bli godkänd i kommunen.

Förfrågningsunderlag fritt val inom hemtjänstöppnas i nytt fönster (pdf, 196.5 kB)

Innan du ansöker om att bli hemtjänstutförare ska du svara på ett antal frågor om vad det innebär att leverera hemtjänst.

Frågor LOV-testlänk till annan webbplats

När du har svarat på frågorna i LOV-testet kan du fylla i ansökningsformuläret. 

Ansökningsformulär fritt val inom hemtjänst via tendsignlänk till annan webbplats

Upphandlingsavdelningen tar emot din ansökan och kontrollerar att du har ett registrerat bolag samt att du inte har några skatteskulder. Denna process tar cirka fyra veckor.

Därefter tar samordnaren för fritt val hemtjänst kontakt med dig för en individuell träff. Vid träffen går vi igenom ansökningsformuläret med dig. Vi ser om det finns några oklarheter som behöver klargöras.

Vi kontaktar dina referenser och tar sedan ett beslut om ett godkännande. Beslutet tas på delegation av Äldrenämnden.

Om ditt företag blir godkänt tar vi kontakt med dig för att skriva ett avtal. Om du inte blir godkänd får du ett skriftligt besked och du kan om du vill överklaga beslutet. Ett överklagande lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping.

När avtalet är påskrivet ska du fylla i uppgifter till en utförarpresentation. Utförarpresentationer av samtliga godkända utförare finns på kommunens webbplats samt delas ut av biståndshandläggarna till de som får beslut om hemtjänst.

Ditt företags utförarpresentation publiceras på kommunens webbplats det datum vi har kommit överens om att ni börjar. Ni är då valbara som utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun.

Tid- och insatsrapportering

Alla hemtjänstutförare i kommunen använder ett tid- och insatsrapporteringssystem som heter TES.

Kvalitetsuppföljning

Socialförvaltningen genomför kontinuerligt kvalitetsuppföljning av utförare inom hemtjänsten.
Syftet med kvalitetsuppföljningen är att säkerställa att:

  • den enskilde får beslutade insatser och/eller stöd enligt tillämplig lagstiftning.
  • verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamhetens innehåll.
  • kommunfullmäktiges och äldrenämndens mål och viljeinriktning följs.

Kvalitetsuppföljningen baseras på de krav och kriterier som utföraren enligt avtal ska följa.

Aktuella ansökningar till fritt val hemtjänst

För närvarande finns det inga ansökningar om att bli utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun.

Ersättningsnivåer för hemtjänst

Följande ersättningsnivåer gäller för 2018.

Ersättning för omvårdnads- och serviceinsatser

Områdestyp

Fast ersättning/kund [kr]

Utförd tid kr/timme

Mattransport kr/antal

Tätort

1 318,20

404,10

53,55

Villaområde

1 318,20

422,05

53,55

Landsbygd

1 318,20

502,15

97,20

Beräkning av timersättning för hemtjänstöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 kB)