search
Sök
menu
Meny
Sök

Vill du bli utförare av hemtjänst?

Här får du som vill ansöka om att bli godkänd utförare av hemtänst mer information om handläggning, kvalitetsuppföljning och ersättningsnivåer.

En förutsättning för att kommunen ska handlägga din ansökan är du har beviljats tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst. Ansökan om tillstånd görs via myndighetens hemsida.

IVO – Tillstånd för hemtjänstverksamhet Länk till annan webbplats.

Nytt upphandlingsdokument gäller från och med 1 januari 2022, det kan beställas via beställningsformuläret nedan.Ansök om att bli hemtjänstutförare (från och med 1 januari 2022) via länken nedan:

Ansökningsformulär fritt val inom hemtjänst via Mercell Tendsign Länk till annan webbplats.

Kommunens handläggning av ansökan

Första steget i kommunens handläggning av din ansökan är att upphandlingsavdelningen kontrollerar att du har ett registrerat bolag och att du inte har några skatteskulder. Därefter tar socialförvaltningen vid och påbörjar sin granskning av att allt begärt underlag lämnats in och att övriga krav uppfylls. Utvecklingsledare med ansvar för fritt val hemtjänst tar kontakt med dig för att boka in ett möte. Vid mötet går vi igenom ansökningsformuläret och ser om det finns några oklarheter som behöver klargöras. Vi kontaktar dina referenser och fattar därefter beslut om godkännande. Beslutet tas på delegation av äldrenämnden.

Vid träffen går vi igenom ansökningsformuläret och ser om det finns några oklarheter som behöver klargöras. Vi kontaktar dina referenser och därefter fattas beslut om godkännande. Beslutet tas på delegation av äldrenämnden.

Om din ansökan blir godkänd tar vi kontakt med dig för att skriva ett avtal. Om ansökan inte blir godkänd får du ett skriftligt besked samt information om möjligheten att överklaga beslutet. Ett överklagande lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping.

När avtalet är påskrivet ska du fylla i uppgifter till en utförarpresentation. Utförarpresentationer av samtliga godkända utförare finns på kommunens webbplats och delas ut av biståndshandläggarna till dem som får beslut om hemtjänst. Utförarpresentationerna publiceras på kommunens webbplats det datum som vi har kommit överens om att ni börjar. Ni är då valbara som utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun.

Kvalitetsuppföljning

Socialförvaltningen genomför kontinuerligt kvalitetsuppföljning av utförare inom hemtjänsten.
Syftet med kvalitetsuppföljningen är att säkerställa att:

  • den enskilde får beslutade insatser och/eller stöd enligt tillämplig lagstiftning.
  • verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamhetens innehåll.

Ersättningsnivåer för hemtjänst


Ersättning för omvårdnads- och serviceinsatser

Områdestyp

Fast ersättning/kund [kr]

Utförd tid kr/timme

Mattransport kr/antal

Tätort

2107,80

404,70

57,50

Villaområde

2107,80

423,95

57,50

Landsbygd

2107,80

510,10

104,40