Till konsulter, leverantörer och underleverantörer till Jönköpings kommun

Här hittar du som är konsult, leverantör eller har ett uppdrag för kommunen information om vår grafiska profil, tillgänglighet på webben och fakturering.

Grafisk profil

Jönköpings kommun har en visuell identitet. I den grafiska manualen kan du se hur du som gör produkter eller webbplatser till Jönköpings kommun ska förhålla dig till exempelvis färger, logotyp och typsnitt.

Grafisk profil för Jönköpings kommun

Tillgängliga webbplatser

Webbplatser med Jönköpings kommun som avsändare ska följa Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Webbriktlinjer, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Dokument som publiceras på webben ska vara tillgängliga

Alla dokument som publiceras på våra webbar ska vara tillgängliga enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi publicerar inte dokument som inte är tillgängliga.

Rapporter som Jönköpings kommun beställer från konsulter ska levereras tillgänglighetsanpassade och klara kraven i Adobe Acrobats tillgänglighetskontroll.

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Webbriktlinjer om tillgänglig pdf. myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Gör dina Worddokument tillgängliga, Microsofts webbplats Länk till annan webbplats.

Gör dina InDesigndokument tillgängliga, Adobes webbplats Länk till annan webbplats.

Fakturor

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Faktura till Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad: