En jämställd arbetsgivare

Här kan du läsa mer om vårt arbete med att vara en jämställd arbetsgivare och kommun.

Jönköpings kommun vill främja jämställdhet för kommunens invånare, anställda och motverka diskriminering. Vi har beslutat att jämställdhetsintegrera alla våra verksamheter och erbjuda jämställda arbetsplatser.

Att uppnå jämställdhet tar tid men Jönköpings kommun är på god väg!

Här är ett par konkreta förbättringsarbeten:

Feriepraktik och sommarjobb – ett sätt att bryta normer

Arbetsmarknadsavdelningen har under tre år låtit ungdomar få göra fler val när de söker feriepraktik och sommarjobb. De har matchat ungdomarna mot yrken som är otraditionella utifrån kön. Det nya arbetssättet har markant ökat antalet ungdomar som fått nya erfarenheter genom att jobba på arbetsplatser som de kanske annars inte hade valt.

Våra föreställningar om kön påverkar oss – utan att vi tänker på det

Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer lät två studenter följa med på inspektioner, för att se om bemötandet var likvärdigt i alla möten oavsett kön. Det visade sig att inspektörerna hade ett professionellt bemötande men att det fanns skillnader i hur frågor ställdes, hur de blev avbrutna, vilken hållning de hade och vilket språk de använde. Inspektörerna var i flera fall inte med­vetna om hur olika de bemötte kvinnor och män. Ökad medvetenhet om genus kan bidra till ett mer likvärdigt kundbemötande.

Fler män i förskolan

Barn i förskolan behöver förebilder som visar att det finns hundra möjligheter i livet. Därför behövs flera kompetenser och en större mångfald i förskolan. En insats inriktar sig på de unga män som gör praktik eller feriepraktik som förskollärare i vår kommun. Genom att presentera yrket tillsammans med HLK och följa upp ungdomarnas upplevelse av sin praktik önskar projektet leda till att öka antalet killar som söker till förskollärarlinjen eller väljer att bli förskollärare.

Senast granskad/publicerad: