Yrken och kompetenser

Här finns information om vilka jobb och yrkesroller det finns i Jönköpings kommun och vilken kompetens som behövs nu och i framtiden.