search
Sök
menu
Meny

Rekrytering av förstelärare

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor gör läraryrket mer utvecklande och säkrar god undervisning för elever.

Som förstelärare i Jönköpings kommun ska du bidra till hög undervisningskvalitet, arbeta utifrån beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund och har ett systematiskt arbetsätt som bygger på utvärdering och analys. Du förväntas vara drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor och delta i nätverk för att sprida erfarenheter och bidra till utveckling.

Förstelärare bör ha en nyckelroll i att leda kollegialt lärande. Allt syftar till att arbetet kommer eleverna till del och medverkar till hög måluppfyllelse.

Andra urvalsprocess

Du som har sökt och får besked om att du bedöms uppfylla kvalifikationerna för förstelärare går vidare till en andra urvalsprocess. Detta får du besked om via den e-postadress som du har uppgett i din ansökan.

Förskola
Den fortsatta processen innebär flera moment som att:

  • Din rektor kommer få lämna vitsord
  • Du får själv beskriva och verifiera din särskilda yrkesskicklighet i text
  • Du blir kallad til en intervju med utgångspunkt i din egen beskrivning

Mall för rektors vitsord och mall för din egen text finns under Dokument. All dokumentation ska bifogas i ansökan.

Grundskola/gymnasium
Den fortsatta processen innebär flera moment som att:

  • En oberoende observatör kommer göra en till två lektionsobservation (60-80 min)
  • Din rektor kommer få lämna vitsord
  • Du får själv beskriva och verifiera din särskilda yrkesskicklighet i text

Mall för rektors vitsord och mall för din egen text finns under Dokument. All dokumentation ska bifogas i ansökan.

Karriärråd

Det är karriärrådet som gör den slutliga bedömningen av respektive lärares meriter och portfolios. I denna process kan bland annat kompletterande intervjuer genomföras. Karriärrådet består av erfarna pedagoger och tjänstemän. Beslut om meritering fattas av ordförande i karriärrådet.

Kontakt

Maria Sparf
Utvecklingsstrateg
Tfn 036-10 24 23

Cecilia Larsson
Lärarförbundet
Tfn 036-10 50 97

Lisbeth Ritzman
Lärarnas Riksförbund