Lärande i arbete, LIA

Lärande i arbete (LIA) är praktik för dig som läser på en yrkeshögskola.

LIA för redovisningsekonomer

Ekonomiavdelningen och finans-och bolagsavdelningen på stadskontoret tar varje termin gemensamt emot en LIA-praktikant som studerar till redovisningsekonom på yrkeshögskola.

Kontaktperson Andrea Renblad:

andrea.renblad@jonkoping.se

LIA på räddningstjänsten

Räddningstjänsten erbjuder praktikplats, LIA, till dig som går MSB:s utbildning Skydd mot olyckor (SMO).

Hos oss får du möjlighet att följa oss i vårt dagliga arbete och få en känsla för ditt framtida yrkesval.

LIA på räddningstjänsten

Praktik inom kommunikation

På kommunikationsenheten stöttar vi kommunens verksamheter. Vi vill nå ut med rätt budskap i rätt kanaler, i rätt tid, till rätt personer.

Hos oss på Jönköpings kommuns kommunikationsenhet har vi många olika kompetenser. Den gemensamma nämnaren heter kommunikation. Vi jobbar med allt från strategiskt ledningsstöd till grafisk form och UX-design. Om du tycker att det låter som en spännande miljö att göra praktik/VFU i så skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan:


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera din ansökan. Uppgifterna raderas därefter.

Om kommunikationsavdelningen

Vi arbetar med kommunens interna och externa kommunikation, som ska bidra till en rättvis bild av kommunens verksamheter. Avdelningens uppdrag är att verka för att Jönköpings kommuns kommunikation är målgruppsanpassad, relevant, effektiv, enhetlig och planerad. Avdelningen består av två enheter, kommunikationsenheten och kontaktcenter.

På kontaktcenter arbetar vi med kommunens kundservice. Där tas medborgarnas önskemål och synpunkter emot. De hanteras och fördelas till ansvariga personer och avdelningar inom kommunens olika förvaltningar.

Kommunikationsenheten utgör den samlade resursen i kommunikationsfrågor. Vi stöttar kommunens verksamheter i kommunikationsplanering och arbetar med alla förvaltningar förutom miljökontoret som har en egen kommunikatör.

LIA inom socialförvaltningen

Inom äldreomsorgen kan du genomföra din LIA i ett av våra 19 produktionskök.

Inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun finns 19 produktionskök som bedriver verksamhet varje dag året om. Det minsta köket lagar cirka 25 portioner per dag och det största drygt 500 portioner dagligen.

I anslutning till de flesta av köken finns restauranger som är lunchöppna för allmänheten. Köken är i första hand till för äldreomsorgen, men levererar även mat till vissa förskolor och skolor samt till verksamheter inom funktionshinderomsorgen.

Utgångspunkten för kosten inom äldreomsorgen är svensk husmanskost. Matlagningen sker i så stor utsträckning som möjligt från grunden och de flesta som arbetar i köken är utbildade kockar.

Om du är intresserad av att praktisera i något av äldreomsorgens kök är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Susanne Lindh, kostchef äldreomsorgen
Tfn 036-10 53 62