Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Näringslivsförlagd kurs (NFK) är en praktik som ger dig en tydlig koppling mellan teori och praktik redan under utbildningen. NFK innebär att du som student har mellan fem och sju veckors praktik ute hos en arbetsgivare.

NFK på stadsbyggnadkontoret

Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning erbjuder varje vårtermin två praktikplatser till studenter som går byggnadstekniskt utbildning vid Jönköping University.

Som praktikant på bygglovavdelningen får du en god inblick i hela bygglovsprocessen. Du får också möjlighet att arbeta med mindre projekt och uppgifter inom avdelningens område. För att du ska få en god förståelse och kunskap om hela stadsbyggnadsprocessen kommer du också att få vara med på stadsbyggnadskontorets övriga avdelningar.

Under november-december har vi en särskild ansökningsprocess för praktikperioden kommande vår.

Ibland har även andra avdelningar på stadsbyggnadskontoret möjlighet att ta emot praktikanter.

Kontakta HR-strateg Johanna Andersson via e-post:

johanna.andersson3@jonkoping.se