Studentuppsatser och examensarbeten

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete inom någon av kommunens verksamheter?

Din handledare på högskolan måste förstås godkänna ämnet och uppsatsen eller examensarbetet måste ha rätt akademisk nivå och omfattning. Kontakta oss och diskutera en inriktning som matchar både dig, dina studier och den kommunala verksamheten.

Kostnader

Jönköpings kommun står för kostnader i samband med eventuella utskick, resor och liknande. Det utgår ingen ersättning för själva arbetet. Däremot finns möjlighet att ansöka om kommunala stipendier.

När du är klar med ditt arbete

När du är färdig med ditt arbete vill vi att du presenterar dina resultat för de av oss som jobbar med det som ditt arbete berör. Din kontaktperson på kommunen ordnar det formella, exempelvis med lokalbokning och inbjudan.

Kontaktpersoner för examensarbeten

Arbetsterapeuter:

Malin Forsén

Josefine Titusson-Barringh

Socionomer, fysioterapeuter, ekonomer och HR-studenter:

Christina Evaldsson

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor:

Linnea Ideskog

Övriga områden:

Listan med kontaktpersoner uppdateras löpande. För kontakt med övriga områden är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter.

Ta kontakt med verksamheterna via kontaktcenter

Senast granskad/publicerad: