VFU inom lärarprogrammet

Klassrumsmiljö med en pojke och en flicka i 12-årsåldern som sitter bakom skolbänkar i förgrunden, med en vuxen man stående vid sidan om, till höger i bild.

Här finns information till dig som vill göra VFU, verksam­hets­­­­förlagd utbildning, på någon av våra förskolor, fritidshem eller skolor inom utbildningsförvaltningen.

Vill du bli en del i vårt arbete? Välkommen att göra din verksam­hets­­­­förlagda utbildning – VFU hos oss! Studenter betyder mycket för oss, både nu och i framtiden. I samarbete med flera lärosäten erbjuder vi VFU-platser till ca 500 studenter varje termin.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del i din utbildning till lärare. Det är under VFU:n som teoretisk kunskap och praktisk verksamhet knyts samman till en helhet och du får chans att utveckla dina kunskaper och förmågor inför arbetslivet.

VFU finns för lärarprogram med inriktning mot förskola, fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-6 och ämneslärare.

Välkommen till oss oavsett var du studerar

Jönköpings kommun tar framför allt emot lärarstudenter från Jönköping University men vi har även samverkansavtal med Högskolan i Borås. Studerar du på annan högskola eller universitet är du också välkommen att göra VFU hos oss, under förutsättning att ditt lärosäte ger den möjligheten. 

Din VFU-placering

Hur just din VFU ser ut beror bland annat på vilket lärosäte du kommer ifrån, vilken inriktning du har valt, vilket ämne du läser, tillgängliga lärare och förskolor/skolor och antal studenter på enheten.

Till din hjälp och stöd finns en övergripande VFU-organisation som ansvarar för din VFU-placering. På förskolan/skolan där du gör din VFU har du en legitimerad lärare som handledare.

Bra att känna till inför din VFU:

  • Du ansvarar för att kunna visa ett giltigt registerutdrag inför varje VFU-period.
  • När du börjar din första VFU får du underteckna blankett om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Detta åtagande gäller livet ut.
  • Du blir placerad på någon av alla de skolor som ingår i vår VFU-organisation.
  • Du ska alltid ha möjlighet att resa kollektivt och med en rimlig restid. Om du vid någon VFU har en lång resväg försöker vi kompensera det vid nästa VFU.
  • Har du ingen bostad innan VFU eller fått bostad strax efter start meddelar du snarast VFU-samordnare, då placeringen görs med tanke på resväg. Hänsyn tas även till personliga kopplingar och eventuella hinder för en placering.
  • Jönköpings kommun bjuder in dig till en studentträff under någon av dina VFU-perioder, oftast den sista.

Vår målsättning med din VFU

Efter din VFU-tid hoppas vi att du har fått en god insikt om ditt framtida yrke, fått öva upp din förmåga att knyta samman teori och praktik till en helhet och fått möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Vår målbild - Lärglädje hela vägen

I Jönköpings kommun finns skolor både på landsbygd och i stadsmiljö fördelade på 120 förskolor, 51 grundskolor och 4 gymnasieskolor. På utbildningsförvaltningen arbetar ca 5000 medarbetare och vi utbildar närmare 36 000 barn, elever och vuxenstuderande. I kommunen finns också ett flertal friskolor vilka vi har ett samarbete med kring VFU.

Vi har en målbild och en värdegrund som hjälper och leder oss i vardagen: Lärglädje – hela vägen. Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Genom gemenskap, engagemang och nytänkande utvecklar vi barn och ungas förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Louisa Rosendahl
VFU-samordnare för lärarstudenter och studerande på barnskötarprogrammet
Tfn 036-10 64 24

Ann Arvidsson
VFU-samordnare för lärarstudenter