VFU inom socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun finns många olika yrken. Vi tar varje år emot cirka 250 studenter under tiden för deras högskoleutbildning för att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi ser våra studenter som möjliga framtida kollegor och strävar efter att erbjuda en VFU av hög kvalitet där studenterna når sina kursmål och utvecklas mot sin profession.

Arbetsterapeut

Socialförvaltningen i Jönköping har avtal med Hälsohögskolan i Jönköping vilket innebär att studenter därifrån behöver prioriteras. Utöver dessa tar vi gärna emot studenter från andra högskolor och universitet i mån av plats.

Som student hos oss genomför du din verksamhetsförlagda utbildning inom någon av de verksamheter i socialförvaltningen där arbetsterapeuter är anställda vilket innebär såväl hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg som individ- och familjeomsorg. Du tilldelas en erfaren handledare som tillsammans med sina kollegor välkomnar dig som en del av arbetsgruppen under tiden för din verksamhetsförlagda utbildning.

Har du frågor eller önskemål om att göra VFU i socialförvaltningen är du välkommen att kontakta VFU-ansvariga. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan på denna sida. 

Socionom

Socialförvaltningen i Jönköping har avtal med Hälsohögskolan i Jönköping om att varje termin erbjuda ett visst antal VFU-platser. Detta innebär att studenter därifrån behöver prioriteras. I mån av plats finns också möjlighet att ta emot studenter från andra högskolor och universitet. Högskolorna/universiteten har ett samarbete vilket innebär att du oavsett var du genomför din utbildning kontaktar den som ansvarar för VFU på din skola och meddelar att du önskar göra din VFU i Jönköping. VFU-ansvarig på din skola hjälper dig sedan vidare.

Som student hos oss genomför du din verksamhetsförlagda utbildning inom någon av de verksamheter i socialförvaltningen där socionomer är anställda vilket innebär såväl äldreomsorg, funktionshinderomsorg som individ- och familjeomsorg. Du tilldelas en erfaren handledare som tillsammans med sina kollegor välkomnar dig som en del av arbetsgruppen under tiden för din verksamhetsförlagda utbildning.

Har du frågor om att göra VFU i socialförvaltningen är du välkommen att kontakta VFU-samordnaren. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan på denna sida.

Sjuksköterska, grund/avancerad nivå

Socialförvaltningen i Jönköping har avtal med Hälsohögskolan i Jönköping vilket innebär att studenter därifrån behöver prioriteras. Utöver dessa tar vi gärna emot studenter från andra högskolor och universitet i mån av plats.

Som student hos oss genomför du din verksamhetsförlagda utbildning inom vår hälso- och sjukvårdsfunktion. Du tilldelas en erfaren handledare som tillsammans med sina kollegor välkomnar dig som en del av arbetsgruppen under tiden för din verksamhetsförlagda utbildning.

Har du frågor eller önskemål om att göra VFU i socialförvaltningen är du välkommen att kontakta VFU-ansvarig. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan på denna sida. 

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Arbetsterapeuter
Malin Forsén,
Arbetsterapeut med VFU-ansvar för funktionshinderomsorgen

Josefine Titusson-Barringh
Arbetsterapeut med VFU-ansvar för Hälso- och sjukvårdsfunktionen

Socionomer
Christina Evaldsson
Utvecklingsledare, socialförvaltningen

Sjuksköterskor
Fannie Widén
Distriktssköterska med VFU-ansvar för Hälso- och sjukvårdsfunktionen