Vill du praktisera på våra kommunikationsenheter?

På kommunikationsenheterna stöttar vi kommunens verksamheter. Vi vill nå ut med rätt budskap i rätt kanaler, i rätt tid, till rätt personer.

Hos oss på Jönköpings kommuns kommunikationsenheter har vi många olika kompetenser. Den gemensamma nämnaren heter kommunikation. Vi jobbar med allt från strategiskt ledningsstöd till grafisk form och UX-design. Om du tycker att det låter som en spännande miljö att göra praktik/VFU i så skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan.

September-oktober 2022 har vi en ansökningsprocess för praktikperioden mars-juni 2023. Denna ansökan riktar sig framförallt till studenter på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, New Media Design på Jönköping University och Grafisk Design och Kommunikation på SVF.


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera din ansökan. Uppgifterna raderas därefter.

Om kommunikationsavdelningen

Vi arbetar med kommunens interna och externa kommunikation, som ska bidra till en rättvis bild av kommunens verksamheter. Avdelningens uppdrag är att verka för att Jönköpings kommuns kommunikation är målgruppsanpassad, relevant, effektiv, enhetlig och planerad. Avdelningen består av tre enheter; två kommunikationsenheter och ett kontaktcenter.

På kontaktcenter arbetar vi med kommunens kundservice. Där tas medborgarnas önskemål och synpunkter emot. De hanteras och fördelas till ansvariga personer och avdelningar inom kommunens olika förvaltningar.

Kommunikationsenheterna utgör den samlade resursen i kommunikationsfrågor. Vi stöttar kommunens verksamheter i kommunikationsplanering och arbetar med alla förvaltningar förutom miljökontoret som har en egen kommunikatör.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Linda Wangström
Enhetschef, kommunikationsavdelningen
Tfn 036-10 57 33