Möjlighet till bonus

Här finns information om bonus för dig som är intresserad av att sommarjobba inom hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun.

För dig som sommarjobbar inom hälso- och sjukvården finns möjlighet till en bra bonus om du:

  • arbetar i sex veckor eller mer under sommaren.
  • arbetar i vissa områden och/eller vissa arbetstider.
  • är en återvändande semestervikarie från förra sommaren.

Du behöver arbeta minst 75 procent i sex veckor för att kunna få bonus.

I början av januari kommer denna information att kompletteras med hur stor bonus du har möjlighet till.

Senast granskad/publicerad: