Sommarjobba som sjuksköterska

Här finns information för dig som är utbildad sjuksköterska och är intresserad av att sommarjobba inom hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun.

”Det bästa med att arbeta som sjuksköterska är alla personliga möten. Sen tycker jag verkligen om att jag i mitt jobb får användning för såväl mina händer, min hjärna som mitt hjärta. Det som gör att jag trivs så bra är också den fina kamratskap och gemenskap som finns mellan kollegor. Vi stöttar och ställer alltid upp för varandra. En styrka som jag ser är också det nära samarbete som man inom hälso- och sjukvårdsfunktionen har med andra professioner”

Vill göra riktig skillnad och bli rik på erfarenheter i sommar?

Då har vi följande sommarjobb för dig som sjuksköterska att söka inom hälso- och sjukvården.

Sommarjobb sjuksköterska Länk till annan webbplats.

Sommarjobb sjuksköterska natt Länk till annan webbplats.

Sommarjobb, sjuksköterska till hälso- och sjukvårdens korttidsenheter Länk till annan webbplats.

Bonus för dig som jobbar lite längre

När du arbetar sex veckor eller mer under semesterperioden har du möjlighet till bonus.

Möjlighet till bonus

Intresserad av en tillsvidaretjänst?

Vi söker också efter personal för tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvården.

Jobba inom hälso- och sjukvård

Om hälso- och sjukvården i Jönköpings kommun

Hälso- och sjukvårdsfunktionen i Jönköpings kommun är delad i elva hälso- och sjukvårdsteam samt ett hemteam vilka arbetar med hemsjukvård och hemrehabilitering i både ordinärt och särskilt boende. Teamen arbetar tvärprofessionellt och består av:

  • sjuksköterskor
  • specialistsjuksköterskor
  • undersköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter/sjukgymnaster
  • rehabiliteringsassistenter

Tillsammans är vi cirka 430 medarbetare som varje dag gemensamt arbetar för att erbjuda dem vi är till för den bästa hemsjukvården och hemrehabiliteringen.

Senast granskad/publicerad: