Sommarjobba inom personlig assistans eller boendestöd

En tjej i rullstol är i skogen. En kille visar henne en svamp.

Här hittar du information om att sommarjobba inom personlig assistans eller boendestöd.

För att arbeta inom personlig assistans eller boendestöd krävs att du:

  • är över 18 år
  • kan tala, läsa och skriva på svenska.

För att arbeta inom boendestöd krävs också att du:

  • har körkort för bil med manuell växellåda.

Vi ser gärna att du har läst omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning med pedagogisk alternativt social inriktning som ses som likvärdig, men det är inget krav.

Att arbeta inom personlig assistans

Som personlig assistent arbetar du i medborgarens hem. Du utgår från medborgarens behov och tar till vara hens egna resurser. Medborgaren har i de flesta fall omfattande behov av vård och stöd och kan ha fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Du stödjer och motiverar medborgaren i de delar av livet som hen har svårt att genomföra på egen hand. Målet är att hen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du stöttar i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning och kommunikation. Det kan även innebära exempelvis träning, hushållsarbete och aktiviteter tillsammans. Du får ett självständigt och varierat arbete, där uppgifterna utgår från medborgarens livssituation.

Dokumentation av eventuella händelser eller avvikelser görs i våra mobila verksamhetssystem.

Att jobba som personlig assistent innebär att du arbetar dag, kväll eller natt, vardagar och helg, enligt schema. 

Att arbeta inom boendestöd

Du som jobbar inom boendestödet ger stöd och motiverar medborgaren till aktivitet i det dagliga livet. Det kan handla om att motivera medborgaren till att utföra hushållssysslor, att gå på promenad, ta sig till en fritids- eller social aktivitet, planerar inköp, går och handlar.

Du utför ditt arbeta i medborgarens hem och utgår från medborgarens behov och tar till vara hens egna resurser och styrkor.

Medborgarna du ger stöd kan ha psykiska-, neuropsykiatriska- eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Dokumentation av eventuella händelser eller avvikelser görs i våra mobila verksamhetssystem.

Att jobba i boendestödet innebär att du arbetar dag eller kväll, vardagar och helg, enligt schema. 

Möjlighet till bonus

Du som sommarjobbar i 6 veckor eller mer under veckorna 25-34 har möjlighet att få bonus om du arbetar i genomsnitt 75 % eller mer. Grundbonusen vid arbete i 6 veckor är 3000 kronor och denna summa ökar gradvis per arbetad vecka därefter. Högsta grundbonusen är 7000 kr för 10 veckor.

Arbetar du tillräckligt många veckor för att få grundbonus kan du få ytterligare bonus om du arbetat hos oss tidigare, så kallad återvändarbonus. Du behöver ha arbetat minst 100 timmar en tidigare sommar för att klassas som återvändare. Är det andra sommaren du arbetar hos oss får du 2000 kronor. Denna summa ökar gradvis ju fler somrar du arbetat hos oss. Den högsta återvändarbonusen du kan få är 6000 kronor, det får du om du arbetat hos oss fem somrar eller mer. Det behöver inte vara sammanhängande somrar för att återvändarbonusen ska gälla.

Den högsta möjliga bonussumman du kan få är totalt 13000 kronor, då behöver du arbeta i tio veckor och tidigare ha arbetat fem somrar eller mer. I vår bonustabell kan du se om du är en av de som har möjlighet till bonus, och räkna ut hur mycket bonus du har möjlighet att få.

Bonusnivåer och bonustabell

Frågor om sommarjobb

Har du frågor om ditt sommarjobb? Skicka din fråga till oss, så svarar vi så snabbt vi kan.Senast granskad/publicerad: