Sommarjobba i gruppbostad eller servicebostad

En man läser för ett barn

Här hittar du information om att sommarjobba i gruppbostad eller servicebostad inom funktionshinderomsorgen.

För att arbeta i gruppbostad eller servicebostad krävs att du:

  • är över 18 år
  • kan tala, läsa och skriva på svenska.

Vi ser helst att du har läst omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning med pedagogisk alternativt social inriktning som ses som likvärdig, men det är inget krav.

Att arbeta i gruppbostad eller serviceboende

I gruppbostad eller servicebostad arbetar du med att ta tillvara personens egna resurser och styrkor. Du ger stöd i medborgarens vardag utifrån hens behov och förmåga och du motiverar till aktivitet i det dagliga livet.

Stödet du ger kan vara personlig omvårdnad, exempelvis hygien, toalettbesök, dusch men också att handla och laga mat, sköta lägenheten/rummen, planera och hjälpa medborgaren att komma iväg till arbete, skolan eller daglig verksamhet samt stötta vid sociala- och fritidsaktiviteter.

Medborgaren kan vara barn, ungdom eller vuxen och kan ha fysiska-, psykiska-, neuropsykiatriska- eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Dokumentation av eventuella händelser eller avvikelser görs i våra digitala verksamhetssystem.

Att jobba i gruppbostad eller servicebostad innebär att du arbetar dag, kväll och/eller natt, vardagar och helg, enligt schema. 

Olika typer av boenden du kan arbeta i:

  • Servicebostad, här bor personer som behöver stöd, men som klarar mycket själva. De bor i egna lägenheter där det finns gemensamt kök och vardagsrum där de kan träffa varandra och personal som alltid finns nära till hands. En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. I vissa områden ingår arbete i servicebostad även arbete i boendestöd och/eller på träffpunkt.
  • Gruppbostad, här bor personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. De bor i egna lägenheter där det finns gemensamt kök och vardagsrum där de kan träffa varandra och personalen som alltid är på plats. En gruppbostad består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans.  På en gruppbostad anordnar personalen aktiviteter som är frivilliga att delta i för de boende, vars önskemål och synpunkter ska styra så långt det är möjligt.
  • Barn- och ungdomsboende, här bor barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Syftet är att ge möjlighet till en kompletterande uppväxtmiljö och med hjälp utav olika resurser skapa en så hemlik miljö som möjligt. Personalen arbetar med att skapa en trygg vardag för medborgaren genom att ha tätt samarbete med skola och anhöriga
  • Korttidsboende, här vistas barn och ungdomar under en begränsad tid, en helg, en vecka eller en månad. Syftet är att få miljöombyte i vardagen eller för avlastning. På ett korttidsboende är social samvaro högt prioriterat. Det kan vara promenader, bad, bio, bowling och andra aktiviteter beroende på de boendes intressen.

Möjlighet till bonus

Du som sommarjobbar i 6 veckor eller mer under veckorna 25-34 har möjlighet att få bonus. Extra bonus finns för den som sommarjobbat i socialförvaltningen tidigare och/eller om du väljer att sommarjobba i vissa verksamheter eller i vissa geografiska områden. Du ska arbeta minst 75 % för att få bonus.

Välkommen på rekryteringsträff

Vill du veta mer om att sommarjobba på servicebostad eller gruppbostad, kan du komma till kommunens reception i Juneporten (Östra storgatan 16 i Jönköping) onsdagen den 29 mars 2023 kl 13:30-18. Där kan du träffa personer som arbetar på gruppbostad eller serviceboende och få reda på mer om sommarjobbet.

Frågor om sommarjobb

Har du frågor du vill ha svar på innan du söker sommarjobb? Skicka din fråga till oss, så svarar vi så snabbt vi kan.Senast granskad/publicerad: