Sommarjobba som enhetschef

Sex kvinnor och män siter vid ett mötesbord.

Här hittar du information om sommarjobb som enhetschef inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

För att sommarjobba som enhetschef krävs att du:

  • har en avslutad eller pågående högskoleutbildning inom socialt arbete, socialt arbete, hälso- och sjukvård eller HR/ledarskap.
  • behärskar det svenska språket i tal, läsning och skrift.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsyrket, som chef eller om du har erfarenhet inom ledarskap.

Att jobba som enhetschef

Som vikarierande enhetschef är du ansvarig för verksamheten, personalen, ekonomin och arbetsmiljön på arbetsplatsen. I ditt arbete har du stöttning av HR-konsult, rekryteringskonsult och ekonom med flera. Du har kontakt med såväl medarbetare, medborgare, anhöriga som med andra myndigheter.

För att trivas i rollen som enhetschef har du ett lösningsfokuserat förhållningsätt och är trygg med att hantera olika situationer som uppstår på ett effektivt sätt. Givetvis brinner du för arbetet med människor och har alltid medborgaren och medarbetaren i fokus i ditt arbete.

Som enhetschef kan du arbeta inom äldreomsorgen, som riktar sig till personer som behöver service och omvårdnad på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen kan du exempelvis ansvara för ett äldreboende eller för hemtjänsten i ett område.

Du kan också arbeta inom funktionshinderomsorgen, som rikar sig till personer (barn, ungdomar eller vuxna) som har en nedsatt intellektuell-, psykisk- eller fysisk funktionsförmåga och är beviljad stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom funktionshinderomsorgen kan du exempelvis ansvara för personlig assistans eller gruppboende/serviceboende.

Frågor om sommarjobb

Har du frågor du vill ha svar på innan du söker sommarjobb? Skicka din fråga till oss, så svarar vi så snabbt vi kan.Senast granskad/publicerad: