Sommarpraktik för dig som går på högstadiet

Glad tjej i gul jacka.

Här hittar du information om sommarpraktik - en möjlighet för dig som går i grundskolan, i första hand årskurs 9.

Ungefär 200 ungdomar i högstadieåldern, i första hand de som går i årskurs 9, ges möjlighet till sommarpraktik varje sommar.

En tids praktik kan vara till nytta genom att skapa kontakter som kan leda till något positivt i framtida sammanhang - en bra sysselsättning under två veckor på sommarlovet.

Sommarpraktikplats fördelas utifrån önskemål och närheten till området där du bor. Praktikplatser erbjuds inom kommunal verksamhet, främst inom förskola och fritidshem. Platser erbjuds också inom föreningsverksamhet och inom olika aktivitetsprojekt. Under sommarpraktiken har du en handledare på praktikplatsen.

Ansök om sommarpraktik

Du ansöker hos studie-och yrkesvägledaren på din skola.

Omfattning

Sommarpraktik omfattar två veckor med start vecka 25 och fram till och med vecka 32. Praktiktiden omfattar 9 vardagar, sex timmar per dag (midsommarafton utgår).

Ersättning

En ersättning utgår på 109 kronor per dag. Fullföljd sommarpraktik ger totalt 981 kronor. Ersättningen betalas ut ungefär 14 dagar efter att din närvarorapport har inkommit.
Närvarorapport lämnas av din handledare till Jönköpings kommuns Löneservice.

Konto för utbetalning

Utbetalningen sker genom att du skapar ett eget lönekonto/privatkonto. Om du inte redan har det. Skaffa det via www.seb.se/loneservice Länk till annan webbplats.

  • Följs länken ovan
  • Ny användare? Tryck på Anmäl dig här Länk till annan webbplats.
  • Fyll i din email adress samt kundnummer 6800 (Jönköpings kommun)
  • När du är inne systemet kan man välja mobilt bank id.
  • Du måste vara kontoinnehavare eller medkontohavare till kontot.

Inlösen med avi kan göras kostnadsfritt vid insättning på konto, hos SEBs eller till det egna bankkontoret så slipper man att betala bankens avgift för att få ut sina pengar. Utbetalningsavi kommer till bostadsadressen.

Försäkring

Du är försäkrad under sommarpraktiktiden. I Jönköpings kommun täcker skolans försäkring dygnet runt under tiden barn och unga går i skolan fram till de går ut gymnasiet.

Utdrag från belasningsregistret

Alla elever som fyllt 15 år måste begära ut ett utdrag från Polisens belastningsregister och ta med det sin första dag på praktiken.

Om utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: