search
Sök
menu
Meny
Sök

Folkölsförsäljning

För att få sälja eller servera folköl måste du först göra en anmälan till kommunen. Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. I alkohollagen (2010:1622) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer folköl till konsument.

Detaljhandel med folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel:

  • som ingår i anläggningar som är godkända i livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade EUs förordning om livsmedelshygien.
  • som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också serveras eller säljs mat samtidigt.

Detaljhandel med folköl får även ske av de som tillverkar folköl. Sådan försäljning får ske utan krav på försäljningslokalen eller att det ska finnas mat till försäljning enligt 5 kap. 5 § 2 st. Dock måste denna typ av försäljning av folköl ske från lager beläget på tillverkningsstället.

Anmälan om folkölsförsäljning

För att få sälja eller servera folköl måste du först göra en anmälan till kommunen. Detta kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in anmälan (blankett) till Jönköpings kommun, tillståndsenheten, 551 89 Jönköping.

Anmälan om förändring eller upphörande
Förändringar i verksamheten eller bolaget, t.ex. ägarbyte, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in anmälan (blankett) till Jönköpings kommun, tillståndsenheten, 551 89 Jönköping.

E-tjänst: Anmälan om försäljning av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Du som säljer folköl ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Reglerna finns i alkohollagen (2010:1622). Observera att lagen skiljer på servering av folköl och detaljhandel med sådan.

En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

pdf, blankett: Egenkontroll för försäljning av folköl Pdf, 155.7 kB. (Pdf, 155.7 kB)

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har tillsynsansvaret över detaljhandeln med folköl.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året.

Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.

Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Länk till dokument om avgift Pdf, 24.8 kB. (Pdf, 24.8 kB)

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark
Telefon 036-10 59 37

Jonna Persson
Telefon 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Telefon 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping