search
Sök
menu
Meny

Folkölsförsäljning

Detaljhandel med och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Något särskilt tillstånd krävs inte, men du ska anmäla försäljning av folköl (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent) till tillståndsenheten på Jönköpings kommun, innan du börjar sälja folköl. Om du medvetet eller av oaktsamhet har folköl tillgänglig för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd för olovlig försäljning av alkohol.

Detaljhandel med folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

  • som ingår i anläggningar som är godkända i Livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade EUs förordning om livsmedelshygien,
  • som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också serveras eller säljs mat samtidigt.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Du som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa bestämmelser om handel med folköl. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal.

pdf, blankett: Egenkontroll för försäljning av folköl (pdf, 155.7 kB)

Åldergräns

Folköl får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år eller är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.

Du eller någon i personalen får inte sälja folköl om ni misstänker att kunden kommer att lämna ölen till någon som är under 18 år (langning).

Marknadsföring

Marknadsföring av folköl ska inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana någon att dricka. 

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över detaljhandeln med folköl.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler för att utöva tillsynen. Om bestämmelserna inte följs eller om det förekommer olägenheter i detaljhandel eller servering av folköl får kommunen utförda varning eller förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamheten. Ett förbud kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter.

Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften i Jönköpings kommun beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas 1 gång/år och är:

  • 2000 kr om du enbart säljer folköl
  • 3500 kr om du säljer folköl och antingen tobak eller receptfria läkemedel
  • 5000 kr om du säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Förändringar i din anmälan

Om något som du har anmält förändras ska du anmäla det till kommunen utan dröjsmål.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping