search
Sök
menu
Meny
Sök

Läkemedelsförsäljning

För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Kommunen får sedan information från Läkemedelsverket om att du ska sälja receptfria läkemedel, eftersom det är kommunen som kontrollerar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel utanför apoteket.

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan de orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på dig som vill sälja läkemedel.

Försäljningen är reglerad genom lagar som syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs på ett korrekt sätt.

Anmälan om läkemedelsförsäljning

För att sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Vid förändringar i verksamheten måste du göra en anmälan om väsentliga förändringar till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel eller vid ägarbyte måste en avanmälan göras av den gamla ägaren samt en ny anmälan av den nya ägaren så att samtliga uppgifter blir korrekta. Formulär finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Länk till anmälan hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram som ska bestå av tydliga skriftliga instruktioner som beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som stöd för din personal och bidra till en säker läkemedelshantering.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva rutiner kring:

  • åldersgräns
  • exponering
  • inköp
  • hantering och förvaring
  • reklamation av läkemedel
  • indragning och återkallelse av läkemedel
  • rådgivning

Läkemedelverkets information om att sälja receptfria läkemedel Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen har det direkta tillsynsansvaret över detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel utanför apoteken. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket om dessa.

Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och är också dem som har befogenheter att vidta åtgärder för att handlaren ska rätta till eventuella brister.

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en avgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året. Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.

Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Länk till dokument om avgift Pdf, 24.8 kB. (Pdf, 24.8 kB)

Rapportera försäljning

Enligt lag (1999:271) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som har säljer receptfria läkemedel rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts. Inrapportering ska ske per månad men kan rapporteras in månads- eller kvartalsvis. Rapporten görs till ehälsomyndigheten.

Rapportera försäljning till eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Tfn 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping