Läkemedelsförsäljning, försäljning av läkemedel

Här finns information om hur du ska gå tillväga om du ska sälja receptfria läkemedel.

Kommunen kontrollerar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel utanför apoteket. I lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer receptfria läkemedel.

Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen över detaljhandel med receptfria läkemedel utanför apoteken.

Anmälan

För att sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Vid förändringar i verksamheten måste du göra en anmälan om väsentliga förändringar till Läkemedelsverket. Om du ska sluta sälja läkemedel eller vid ägarbyte måste en avanmälan göras av den gamla ägaren samt en ny anmälan av den nya ägaren, så att samtliga uppgifter blir korrekta. Formulär finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Anmälan, förändring och avanmälan hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram som ska bestå av tydliga skriftliga instruktioner som beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som stöd för din personal och bidra till en säker läkemedelshantering.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva rutiner kring:

  • åldersgräns
  • exponering
  • inköp
  • hantering och förvaring
  • reklamation av läkemedel
  • indragning och återkallelse av läkemedel
  • rådgivning

Läkemedelverkets information om att sälja receptfria läkemedel Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen har det direkta tillsynsansvaret över detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel utanför apoteken. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket om dessa.

Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och är också dem som har befogenheter att vidta åtgärder för att handlaren ska rätta till eventuella brister.

Avgift

Läkemedelsverket tar ut en avgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan eller avanmälan görs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året.

Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan. Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Avgifter vid försäljningstillstånd av tobak samt anmäld detaljhandel av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel Pdf, 177.1 kB.

Rapportera försäljning

Enligt lag (1999:271) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som har säljer receptfria läkemedel rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts. Inrapportering ska ske per månad men kan rapporteras in månads- eller kvartalsvis. Rapporten görs till ehälsomyndigheten.

Rapportera försäljning till eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post: Tillståndsenheten

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping