search
Sök
menu
Meny

Bekämpningsmedel, regler och tillsyn

En kvinna i skyddsutrustning sprutar bekämpningsmedel över växter i ett växthus.

Bekämpningsmedel kan skada människor och miljön. Säkerhetsdatabladen ger viktig information om preparaten.
I många fall kan mekanisk rensning ge ett gott resultat.

Innan man besprutar ska man fundera över vilket behov man egentligen har av att använda bekämpningsmedel. För att skydda människor och miljön finns det regler om hur hanteringen får gå till, och i vissa fall krävs tillstånd. Det är bra att känna till att bekämpningsmedel delas in i växt-skyddsmedel och biocider. 

Ansökan om tillstånd alternativt anmälan om spridning till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, allmänna parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten och i övrigt på ytor av grus, asfalt och betong.

Skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs innan spridning av växtskyddsmedel på banvall eller områden större än 1000 m² (dock ej åkermark) där allmänheten får färdas fritt. Anmälan ska skickas in senast fyra veckor innan planerad spridning.

Underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Foldrar från Jönköpings kommun och från Miljösamverkan f

Exempel på alternativa metoder beskrivs i foldern "Släpp in naturen". Foldern "Användning av bekämpningsmedel" besvarar frågan om vilka bekämpningsmedel som får användas och vem som får använda dem. Miljösamverkan f har i en folder "Vägledning för kemisk bekämpning inom Jönköpings län" sammanfattat bestämmelser kring användning av kemiska bekämpningsmedel,  både bekämpning av oönskad växtlighet och av skadedjur.
Dessa foldrar och mer information hittar du under Dokument.

Ansökan om tillstånd, anmälan om spridning och underrättelse kemisk bekämpning

Om växtskyddsmedel eller biocider ska användas behövs oftast tillstånd, anmälan eller underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Till din hjälp för underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan du använda dig av en ifyllningsbar pdf-blankett som du skickar hit per post eller så använder du e-blanketten som skickas digitalt. Du hittar länken nedan.

Läs mer på sidan Bekämpningsmedel, regler och tillsyn, eller i foldrarna som finns under Dokument.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

De taxor och avgifter som tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken finns under Dokument.

Inom vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för olika verksamheter som innehåller blanketter för tillstånd gällande yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Maria Hedsund-Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44