Biocider, underrätta oss om spridning

Du som har verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde, ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddskontoret ska ha din anmälan senast 4 veckor innan aktiviteten sker.
Vi har en e-tjänst där du kan underrätta oss, skriv sökord biocider i sökrutan. För dig som inte vill använda tjänsten kan du även få hjälp via kommunens kontaktcenter, 036-10 50 00.

Tillsyn och användning av biocidprodukter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsokyddskontoret
Hälsoskyddsenheten
Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00