Husbehovstäkt, anmälan om husbehovstäkt enligt miljöbalken

Här finns blankett för dig som ska anmäla en husbehovstäkt.

Det kan gälla grävning, schaktning, krossning, mekanisk bearbetning eller sortering av jord, berg, grus och byggnadsmaterial.

Till beskrivning av verksamheten ska bifogas en karta som visar vilket område som är planerat att användas för täktverksamheten, vilka vägar som kommer att användas för transporter m.m.

pdf blankett: Anmälan om husbehovstäkt Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: