search
Sök
menu
Meny

Kemikalier i butiker, regler för märkning

Dunkar med kemikalier i en butik

Alla som säljer kemikalier har ansvar för att de uppfyller svensk lagstiftning, t.ex. farlighetsmärkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Tillverkare och importörer av kemiska produkter har huvudansvaret för hur förpackningar utformas.

Butikerna ansvarar för att produkterna som säljs har korrekt utformning och märkning. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur butikerna hanterar kemiska produkter t.ex. att de förvaras på rätt sätt och är försedda med barnskyddande korkar och lock.

Förgiftningstillbud med kemikalier kan ske i hemmet och i butiker. Förvara kemikalier oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck.

Svårare att öppna

Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutningar.
Många tror att barnskyddande förslutningar är en garanti för att ett barn inte ska kunna öppna den. I själva verket innebär inte barnskyddande förpackning att den är helt säker. Det betyder bara att den tar längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket.

Förpackningar med tändvätska som säljs till allmänheten

Förpackningen ska vara svart, ogenomskinlig och innehålla högst en liter.

På förpackningen ska följande text finnas: ”Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador”.  ”Farligt, kan ge lungskador vid förtäring” eller ”Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna”.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär giftinformationscentralen

Butikens egenkontroll

  • Utse någon att ha ansvar för kemiska produkter.
  • Gör stickprov vid leverans:
    - skruva åt korkar 
    - korrekt märkning?
    - finns barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning där det behövs?
  • Placera kemikalierna svåråtkomligt för små barn och med avstånd till livsmedel som kan dra barns uppmärksamhet till sig.
  • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.

Rapporter och informationsmaterial

Foldern "Kolla korken" riktar sig till föräldrar och personal på förskolor. Beställ den från miljö- och hälsoskyddskontoret eller skriv ut den (dubbelsidigt och vik).

Se även Kemikalieinspektionen.

Du kan också ta del av rapporter från miljöskyddstillsynen. Se under Dokument.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34