search
Sök
menu
Meny

Kemikalier i butiker, regler för märkning

Dunkar med kemikalier i en butik.

Alla som säljer kemikalier har ansvar för att lagstiftningen följs– farlighetsmärkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning.  Hela distributionskedjan ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP förordningen och att märkningen är på svenska, se mer information nedan.

Redan inköpta varor som används på arbetsplatser

Kemiska produkter som används på arbetsplatser ska vara ommärkta senast 2019-06-01.

Butikens egenkontroll

 • Utse någon som ansvarar för kemiska produkter.
 • Gör stickprov vid leverans:
  - skruva åt korkar 
  - korrekt märkning? svensk text?
  - finns barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning där det behövs?
 • Placera kemikalierna svåråtkomligt för små barn och med avstånd till livsmedel som kan dra barns uppmärksamhet till sig.
 • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.

pdf: Kemikalieinspektionen, Kemiska produkter i butiker - märkning och ansvarlänk till annan webbplats

pdf: Miljösamverkan f, Egenkontrollöppnas i nytt fönster (pdf, 138 kB)

Barnskyddande förslutningar

Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutningar. Många tror att barnskyddande förslutningar är en garanti för att ett barn inte ska kunna öppna den. I själva verket innebär inte barnskyddande förpackning att den är helt säker. Det betyder bara att den tar längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket. Förgiftningstillbud med kemikalier kan ske i hemmet och i butiker. Förvara kemikalier oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur butikerna hanterar kemiska produkter, CLP märkning

Jönköpings kommuns miljö- och hälsoskyddskontor deltog 2017 i ett nationellt tillsynsprojekt för att kontrollera om reglerna följs, det vill säga:

 • att alla kemiska produkter, som kräver faromärkning, är märkta enligt EU:s CLP-förordning
 • att faromärkningen är på svenska
 • att barnskyddade förslutningar och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

pdf rapport: Projekt CLP 2017 - märkning av kemikalier i handeln.öppnas i nytt fönster (pdf, 55.5 kB)

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar kemiska produkter, Träskyddsbehandlat virke

För träskyddsbehandlat virke finns speciella regler. Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde hösten 2017 ett tillsynsprojekt.

pdf rapport: Tillsyn av försäljning av träskyddsbehandlat virke, 2017öppnas i nytt fönster (pdf, 53.2 kB)

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär giftinformationscentralen. I mindre akuta fall? Ring 010-456 67 00.

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats

Kolla korken och andra informationskällor

Du hittar rapporter från miljöskyddstillsynen under rubrikerna.

Kemikalieinspektionen har mycket bra information på sin webb.

Foldern "Kolla korken" riktar sig till föräldrar och personal på förskolor (välj dubbelsidig och vik om du skriver ut den).

Kemikalieinspektionen, broschyrer och foldrarlänk till annan webbplats

pdf: Kolla korkenöppnas i nytt fönster (pdf, 416.7 kB)

Kontakt

David Melle
Enhetschef miljöskyddsenheten
Tfn 036-10 54 49