search
Sök
menu
Meny

Kemikalier i butiker, regler för märkning

Dunkar med kemikalier i en butik.

Alla som säljer kemikalier har ansvar för att lagstiftningen följs– farlighetsmärkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning.  Hela distributionskedjan ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP förordningen och att märkningen är på svenska, se mer information nedan.

Butikens egenkontroll

  • Utse någon som ansvarar för kemiska produkter.
  • Gör stickprov vid leverans:
    - skruva åt korkar 
    - korrekt märkning? svensk text?
    - finns barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning där det behövs?
  • Placera kemikalierna svåråtkomligt för små barn och med avstånd till livsmedel som kan dra barns uppmärksamhet till sig.
  • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.

Kemikalieinspektionen, Kemiska produkter i butiker länk till annan webbplats

Barnskyddande förslutningar

Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutningar. Många tror att barnskyddande förslutningar är en garanti för att ett barn inte ska kunna öppna den. I själva verket innebär inte barnskyddande förpackning att den är helt säker. Det betyder bara att den tar längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket. Förgiftningstillbud med kemikalier kan ske i hemmet och i butiker. Förvara kemikalier oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär giftinformationscentralen. I mindre akuta fall? Ring 010-456 67 00.

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats

Andra informationskällor

Kemikalieinspektionen har mycket bra information på sin webb.

Kemikalieinspektionen, broschyrer och foldrarlänk till annan webbplats

Kontakt

David Melle
Enhetschef miljöskyddsenheten
Tfn 036-10 54 49