Kemikalier i butiker, regler för märkning

Dunkar med kemikalier i en butik.

Här hittar du som säljer kemikalier information om hur du ska märka kemikalierna för att följa lagen. De ska bland annat ha farlighets- och varningsmärkning.

Alla som säljer kemikalier har ansvar för att lagstiftningen följs. Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning.  Hela distributionskedjan ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP förordningen och att märkningen är på svenska, se mer information nedan.

Butikens egenkontroll

  • Utse någon som ansvarar för kemiska produkter.
  • Gör stickprov vid leverans:
    - skruva åt korkar 
    - korrekt märkning? svensk text?
    - finns barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning där det behövs?
  • Placera kemikalierna svåråtkomligt för små barn och med avstånd till livsmedel som kan dra barns uppmärksamhet till sig.
  • Återrapportera till leverantör och tillverkare vid upptäckta fel.

Kemikalieinspektionen, Kemiska produkter i butiker Länk till annan webbplats.

Barnskyddande förslutningar

Farliga kemiska produkter ska ha barnskyddande förslutningar. Många tror att barnskyddande förslutningar är en garanti för att ett barn inte ska kunna öppna den. I själva verket innebär inte barnskyddande förpackning att den är helt säker. Det betyder bara att den tar längre tid för ett barn att öppna. Dessutom kan vissa barnsäkra förslutningar upphöra att fungera för att innehållet påverkar plasten i korken eller locket. Förgiftningstillbud med kemikalier kan ske i hemmet och i butiker. Förvara kemikalier oåtkomligt för barn och väl avskilt från mat och dryck.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär giftinformationscentralen. I mindre akuta fall? Ring 010-456 67 00.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Andra informationskällor

Kemikalieinspektionen har mycket bra information på sin webb.

Kemikalieinspektionen, broschyrer och foldrar Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00