Behandling med stickande eller skärande verktyg (hygienisk verksamhet)

Här finns information för dig som har eller vill starta verksamhet med stickande eller skärande verktyg. Exempelvis piercing, tatuering (tattoo) och fotvård.

Piercing, tatuering och fotvård är exempel på behandlingar där man använder stickande eller skärande verktyg. Tänk på att smycken kan innehålla nickel, kadmium eller bly.

Att pierca och tatuera sig medför en hälsorisk, eftersom kroppens hud och slemhinnor penetreras. Det är viktigt att verksamheter med piercing och tatuering har både god kunskap och bra hygienrutiner för att minska hälsoriskerna.

Om man slarvar med hygienen kan den som behandlas få olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärr. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

En arm med en tatuering som består av fjärilar och stjärnor.

Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för en rad verksamheter, t.ex. hårvård, solarier, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering (tattoo) kosmetisk tatuering och piercing.

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga som t.ex.  
tatuering, kosmetisk tatuering, piercing och fotvård.

Halter av nickel, bly och kadmium i smycken

Miljö- och hälsoskyddskontoret deltog i ett projekt som Kemikalieinspektionen ansvarade för om farliga metaller i smycken. Det var en tillsynskampanj om farliga metaller i smycken, som piercingsmycken, öronhängen, ringar och armband. Miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterade butiker och kontrollerade bl.a. halter av nickel, bly och kadmium. Resultatet publicerades i en rapport "Smycken i detaljhandeln".

Starta eller driva lokal för hygienisk behandling

Vill du starta en verksamhet med behandlingar där skalpell, tattoo- och piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används? Vill du starta kosmetisk tatuering? Börja med att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd § 38 ska anmälan vara skriftlig och innehålla uppgifter, teknisk beskrivning, ritningar så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma den lokal du föreslår. Blanketten ska skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret sex veckor innan lokalen tas i bruk.

Om lokalen tas i bruk innan man gjort anmälan – eller att anmälan kommer in för sent – får man betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

Information som kan vara bra att känna till

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT