search
Sök
menu
Meny

Solarier, sola i solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram rekommendationer för dig som vill sola i solarium ”Råd för att skydda din hälsa” och ska finnas som anslag på alla ställen där man har solarier.

Strålskyddsmyndigheten avråder generellt från att sola i solarium. Detta gäller särskilt

 • personer under 18 år
 • personer med ljus och känslig hud
 • personer som har många födelsemärken.

Tänker du starta eller bedriver du verksamhet med solarium?

Du som bedriver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

Ett kosmetiskt solarium innebär solarium som är avsett att bestråla människor med UV-strålning i syfte att göra huden brun.

Enligt föreskrifterna gäller bland annat följande:

 • Verksamheten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor före start
 • I obemannad verksamhet ska solariers strömförsörjning vara försedd med ett extra tidur som slår av strömmen efter högst 15 minuters användning.
 • Solarierna ska vara märkta väl synligt med UV-typ 3
 • Solarierna ska ha en märkning med UV-lysrörs ekvivalenskod och XY-intervall samt referenstypbeteckning hos andra UV-strålkällor.
 • Solarierna ska vara utrustade med lysrör/lampor enligt tillverkarens märkning/referenstypbeteckning alternativt utrustade med lysrör vars ekvivalenskod stämmer överens med solariets märkning.
 • Solarierna ska även ha en varningstext att UV-strålning kan skada ögon och hud m.m.
 • Solarierna ska vara placerat eller avskärmat så att kunder och ev. personal inte bestrålas oavsiktligt
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet
 • Exponeringsschema med tillhörande anvisningar från tillverkaren ska finnas väl synligt för den som använder solariet
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch Råd för att skydda din hälsa ska finnas uppsatt i minst A3 format väl synligt för den som ska använda solariet
 • Solariet får inte förmedla eller tillhandahålla produkter till allmänheten som är avsedda att förstärka UV-strålningens verkningar.

I övrigt gäller även:

 • Lokalen ska ha en för verksamheten godtagbar ventilation, vilket ska kunna styrkas med protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Luftomsättningen bör vara minst 7 liter/sekund och person.
 • Det ska finnas ett separat städutrymme samt goda rutiner för städning av lokalen. Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och textilier får inte förekomma
 • Det ska finnas papper och desinfektionsmedel för rengöring vid samtliga solarium, så att kunden själv kan rengöra före/efter solning. Det ska också finnas fungerande rutiner så att verksamhetsutövaren regelbundet rengör och desinficerar solarierna
 • Är skyddsglasögonen av flergångstyp ska det finnas väl fungerande desinfektionsrutiner för dessa.
 • Det ska finnas dusch och toalett lättillgängligt för kunderna. Det ska vara försett med tvättställ, engångshanddukar och flytande tvål.

Läs även vår folder om kemikalier och avfall.

Tänker du starta eller bedriver du verksamhet med solarium?

Anmäl det på blanketten Anmälan om att starta eller driva solarium, se länk nedan. Till anmälan ska du bifoga

 • Planritning över lokalens utformning, rum med solarier, toalett, dusch och städutrymme.
 • Redovisning av ventilationen.
 • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.
 • Redovisning av hygienrutiner för verksamheten.

Kontakt

Jenny Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 37 90