search
Sök
menu
Meny

Aktuellt från Jönköpings kommun


 • Öppnar för träning på våra idrottsanläggningar
  25 januari öppnar vi för träning för alla åldersgrupper, samtidigt öppnar vi våra inomhusanläggningar för träning för barn och unga födda 2005 och senare.

 • Allmänhetens åkning öppnar på Vapenvallen och Råsl...
  På måndag 25 januari öppnar isarna på Råslätt IP och Vapenvallen för allmänheten. Det finns ett begränsat antal platser på anläggningarna – så kom inte fler än ni är åkare.

 • Biblioteken öppnar
  25 januari öppnar vi våra bibliotek med begränsningar – för nödvändiga men korta besök. Just nu är biblioteken ingen mötesplats.

 • Presskonferens angående coronaviruset
  Kommunledningen håller 22/1 klockan 12.00 en presskonferens angående coronaviruset och hur verksamheterna påverkas av regeringens nya besked som kom under torsdagen 21/1.

 • Problem på Barnwebben med signering
  Under veckan har vi haft problem med att endast en vårdnadshavare kan signera skolerbjudande på Barnwebben. Tyvärr kvarstår problemet och vi har nu fått veta att det inte går att lösa. Därför justerar vi nu kring besvarandet av skolplaceringen.

 • Delvis distansundervisning på Alfred Dalinskolan
  Från och med måndag 25 januari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna på Alfred Dalinskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och gäller till och med 12 februari, men kan komma att förlängas.

 • Justerad rekommendation om fjärr- eller distansund...
  Regeringen meddelade under torsdagen att de justerar rekommendationen för fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan.

 • Tillfällig distansundervisning på Sanda Idrottshög...
  Från och med torsdag 21 januari till och med 31 januari införs tillfällig distansundervisning för samtliga elever på Sanda Idrottshögstadium.

 • Fortsatt tekniska problem på Barnwebben
  Under förmiddagen hade vi tekniska problem med att logga in i Barnwebben. Problemet med inloggningen är nu åtgärdat. Istället kan nu inte båda vårdnadshavarna signera sitt skolerbjudande inför förskoleklass.

 • Direktsänd utdelning av Stadsbyggnadspriset 21 jan...
  Torsdagen den 21 januari offentliggörs vinnaren av Stadsbyggnadspriset 2020. Priset är till för att uppmärksamma byggnadsverk och miljöer som visar på god byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö.

 • Planerad eldning på Bondberget
  Under onsdagen 20 januari kommer kommunen elda bakom Tulpanstigen på Bondberget. Räddningstjänsten är informerad. Folk som vistas i närheten kan känna röklukt.

 • Ny hjälp till föreningar som driver anläggningar
  Nu kan kommunen hjälpa till med arbetslag till föreningsdrivna anläggningar för enklare arbeten. Ansökningsperioden har öppnat.

 • Nu skickar vi inkomstförfrågan till dig som har st...
  Har du stöd från socialförvaltningen? Om du betalar för det stödet får du snart den årliga inkomstförfrågan hemskickad till dig.

 • Skolerbjudande inför förskoleklass och årskurs 7
  I dagarna får vårdnadshavare till barn som till hösten ska börja i förskoleklass eller årskurs sju, information om vilken skola som barnet har blivit erbjuden förtur till.

 • Friluftslivets år 2021– Luften är fri
  22 januari inviger vi friluftslivets år i vår kommun, flaggor hissas av Friluftsfrämjandet på Öxnegården. På flaggorna står det "Luften är fri" som också är temat för året.

 • Nya möjligheter efter dubblerat investeringsbidrag
  Jönköpings kommun och kultur- och fritidsförvaltningen fördelar årligen investeringsbidrag till föreningar som vill utveckla sina idrotts- och fritidsanläggningar. Inför 2021 fördubblades bidraget och hela 19 föreningar har nu fått ett positivt bidragsbesked.

 • Vinnarna i Tomtejakten
  Över 800 personer deltog i vår Tomtejakt i Rosariet vid Rosenlunds herrgård. Här presenterar vi vinnarna!

 • Äntligen dags för konferensen Check!
  23–24 januari är Jönköpings kommun med och arrangerar konferensen Check! i Jönköping. Konferensen för nya och gamla arrangörer med föreläsare från hela landet och världen. Och med deltagare från hela landet.

 • Visingsötrafiken inför anropsstyrda natturer
  Från och med den 15 januari 2021 sätter vi in ytterligare en sen tur med färjan mellan Gränna och Visingsö på natten till lördag och söndag. Samtidigt blir några av de sena turerna anropsstyrda och behöver alltså bokas i förväg.

 • Delvis distansundervisning på Rosenlundsskolans hö...
  Från och med tisdag 12 januari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7 och 8 på Rosenlundsskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och för att minska risken för smittspridning. Eleverna i årskurs 9 har fortsatt undervisning i skolans lokaler.

 • Dags att göra val till gymnasiet
  Nu är ansökningswebben öppen för elever som ska välja till gymnasiet. På gymnasievalswebben finns all information.

 • Ingen distansundervisning för högstadieelever i da...
  Regeringen har beslutat att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Beslutet innebär ingen omedelbar förändring för de kommunala högstadieskolorna i Jönköpings kommun.

 • Vi fortsätter att köra ut mediciner och göra inköp...
  Efter ett kortare uppehåll under julhelgerna är Frivilligcentralens verksamhet nu igång igen. Vi fortsätter hjälpa dig som är 70 år och äldre med inköp av mat och mediciner.

 • Nu funkar vår IT-miljö – driftstörning löst
  Under torsdagsmorgonen drabbades kommunen av en större driftstörning som påverkade IT-miljön på flera sätt. Problemet är nu löst.

 • Kommunala avgifter som förändras 2021
  Här är en sammanställning av de kommunala avgifter som förändras i och med årsskiftet.

 • Gång- och cykelvägar i Friaredalen stängs av
  Delar av Friaredalen stängs av vecka 1-19 2021 med anledning av Jönköpings Energis fjärrvärmearbete. Arbetet berör några av gång- och cykelvägarna samt lekplatsen.

 • Så ser planen för vaccinering ut i Jönköpings komm...
  Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021. Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser som beskriver vilka som är prioriterade för vaccination i de olika faserna.

 • Milan först ut att vaccineras mot covid-19
  I dag genomfördes den första vaccineringen mot covid-19 i Jönköpings kommun på Dundrets äldreboende i centrala Jönköping.

 • Planerar för att öppna för träning utomhus på våra...
  Under tisdagen kom Folkhälsomyndigheten med ett förtydligande om att träning får ske på utomhusanläggningar, om träningarna hålls på ett smittskyddssäkert sätt.

 • Kommunen stänger ytterligare verksamheter
  Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar av de kommunala verksamheterna.

 • Här röjer vi ån – så in i vassen
  Just nu röjer vi vass i Husvarnaån. Vi provar lite olika metoder för att se vad som fungerar bäst här.

 • Rektorer gör debut på Spotify
  Nu finns Utbildningsförvaltningen på Spotify. En grupp rektorer, som till vardags jobbar på grundskolor i kommunen, har släppt en helt ny låt på temat lärglädje.

 • Regler kring bokningar av hallar, träning och allm...
  Som ett led i att stoppa smittan går det just nu inte att boka hallar eller våra lokaler för privatpersoner eller föreningar.

 • Höjda avgifter 2021 för förskola, fritidshem och p...
  Från 1 januari 2021 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifterna baseras på ett beslut av Skolverket.

 • Nu startar ombyggnaden av nya körfält på E4
  Nu startar Trafikverket arbetet med att bygga nya körfält på E4 mellan A6 och Ljungarum i södergående riktning.

 • Ökad smittspridning i omsorgen
  Kommunens tjänstemannaledning höll onsdag 9/12 klockan 12.00 en presskonferens angånde coronaläget i kommunen.

 • Detaljplan för Herrgårdsgärdet i Tenhult på gransk...
  Vid senaste sammanträdet beslutade Stadsbyggnadsnämnden att detaljplanen för Herrgårdsgärdet (Tenhult 24:47) ska gå ut på granskning. En del av planförslaget är omarbetat efter synpunkter som kom in under samrådet som hölls under 2018.

 • Presentation av förslag till detaljplan för Slåtte...
  Nu är förslaget till detaljplan för fastigheten Slåttertiden 1 m.fl. på Öxnehaga ute på samråd. Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familj...
  Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Den nya rekommendationen gäller från och med idag, 1 december 2020.

 • Vi ställer inte in – vi rör oss ute
  Stängda fritidsgårdar skapar oro hos personal och vuxna och tomrum och rastlöshet hos unga.

 • Parkeringsavgifterna i Jönköping förändras
  Från och med 1/1 2021 ändras parkeringstaxorna och parkeringszonerna i Jönköping. Taxorna justerades senast 2017. Beslut om de nya avgifterna togs i kommunfullmäktige den 12 november 2020.

 • Ny detaljplan för fortsatt utveckling av Strandäng...
  Stadsbyggnadsnämnden tog vid sammanträdet den 19 november beslut om att anta detaljplanen för Strandängen del av Kortebo 4:9 m.fl, etapp 3. Detaljplanen möjliggör en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder och centrum och att cirka 640 lägenheter kan byggas.

 • Körfält på Slottsbron stängs av
  Slottsbron, som utgör en viktig länk för framförallt busstrafiken mellan västra och östra delarna av Jönköping, ska restaureras.