search
Sök
menu
Meny
Sök

Aktuellt från Jönköpings kommun


 • Välkommen till ett nytt läsår!
  Den 22 augusti är det skolstart i våra grundskolor och gymnasieskolor. Vi hälsar nya och befintliga elever varmt välkomna till ett nytt läsår.

 • Information om ditt barn i V-klass
  Saknar du som vårdnadshavare information om ditt barn i V-klass? Som ny användare kan du logga in tidigast sju dagar före ditt barns första dag på förskolan eller skolan.

 • Tillfällig gångväg vid Munksjökajen
  Kajen är ett över 500 meter långt stråk som sträcker från Munksjöstaden och upp till Jönköping university. Munksjökajen är renoverad och kommer att bli en del av den framtida strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping.

 • Ny kombiterminal på Torsvik kan ge stora klimatvin...
  En tillfällig kombiterminal inom Torsviksområdet är sedan ett antal år tillbaka i drift. Ett beslut om att bygga en permanent kombiterminal kan nu tas för att ersätta den tillfälliga kombiterminalen. Detta både för att möta den ökade efterfrågan på godstransporter via järnväg samt för att kunna frigöra mark för stadsutveckling inom Södra Munksjön.

 • Prover visar på bra vattenkvalitet i Norrahammar e...
  Norrahammarsbor som tidigare uppmanats att koka sitt dricksvatten behöver inte längre göra det. De vattenprover som tagits visar på god vattenkvalitet.

 • VA-arbete på Slottsgatan fortsätter i augusti
  I mitten av augusti fortsätter arbetet med att lägga nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Slottsgatan. Arbetet är en del av VA-förnyelsen som pågår i Jönköpings kommun.

 • Fakturorna för de digitala parkeringstillstånden f...
  Fakturorna för de digitala parkeringstillstånden för boendeparkering som avser juli månad är försenade. Fakturorna kommer att skickas ut så fort som möjligt.

 • Information om VA-arbetet i och vid Museiparken
  Under hösten 2022 inleder vi arbetet med att förnya vattenledningarna och utöka kapaciteten i dricksvattennätet i området kring Museiparken.

 • Ingen avrådan från bad vid Oset i Huskvarna längre
  Kommunen avråder inte längre från bad vid Oset i Huskvarna efter att onsdagens provsvar kommit.

 • Ingen avrådan från bad vid Sannabadet längre
  Kommunen avråder inte längre från bad vid Sannabadet på Vättersnäs efter att onsdagens provsvar kommit.

 • Skogsbrandbevakning med flyg i länet 20-22 juli
  Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och det blir några soliga och varma dagar som medför att brandrisken är extremt hög. Därför kommer skogsbrandbevakning med flyg ske i Jönköpings län och Ydre kommun 20-22 juli.

 • Parkera rätt vid kommunens badplatser
  Under varma dagar är det många som besöker våra kommunala friluftsbad. Det är viktigt att du som färdas med bil eller andra fordon parkerar på anvisade parkeringsplatser, så att du inte hindrar räddningstjänsten vid en eventuell olycka eller riskerar att få parkeringsböter.

 • Undvik onödiga olyckor – håll koll på grönskan
  Nu grönskar det i dalens famn, så se till att sikten är fri kring din tomt. Varje år skadas fotgängare, cyklister och bilister i onödan för att sikten är skymd.

 • Samråd: detaljplaneförslag för Mjälaryd 3:87 och d...
  Onsdag 6 juli-fredag 30 september är samrådstid för två detaljplaneförslag. Här hittar du länkar till presentation av respektive förslag.

 • Jönköpings kommun är Årets Superkommun
  En kommun med stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbara samhällen och bra skola och kultur och fritid. Jönköpings kommun står som vinnare som Årets Superkommun i kategorin Städer och stadsnära kommuner.

 • Antagningsbesked för dig som har sökt till gymnasi...
  Från och med 1 juli kan du som har sökt till gymnasiet logga in i Ansökningswebben och se ditt slutliga antagningsbesked .

 • Jönköpings kommun medverkar på Almedalsveckan
  Jönköpings kommun deltar på Almedalsveckan tillsammans med Jönköpings university och Region Jönköpings län för att lära nytt och dela med oss av våra erfarenheter. Vi har en gemensam mötesplats och arena för spännande samtal, inspiration och debatt.

 • Färdigt gångstråk utmed Munksjön dröjer – tillfäll...
  Den nybyggda Munksjökajen har varit en återvändsgränd under en längre tid. Ett färdigt gångstråk utmed Munksjön förbi bostadsområdet Munksjöstaden dröjer ett litet tag till, men just nu jobbar vi på att öppna upp ett tillfälligt gångstråk vid den västra delen av sjön.

 • Kommunen undersöker riskområden - vill uppnå giftf...
  I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sådana områden finns också i Jönköpings kommun.

 • Förboka vigsel med Pride-inramning
  Den 26 augusti öppnar vi upp Rosenlunds herrgård för alla som vill gifta sig med inramning av Pride-festivalen. Vigselbokningen är öppen – men glöm inte att ansöka om hindersprövning först!

 • Del av Barnarpsgatan vid Science Park avstängd v. ...
  Vecka 26, 28 juni-2 juli, monteras byggkranen för byggnationen av Science Park Towers ner, vilket kräver att delen av Barnarpsgatan utanför bygget kommer behöva spärras av tillfälligt.


 • Lizard Park avstängt 21–22 juni för sanering
  Lizard Park är stängd för besökare under tisdagen den 21 och 22 juni, då parken efter sabotage behöver saneras.

 • Se kommunfullmäktiges möte 22 juni
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Arkitekturstrategi för Jönköpings kommun och Träbyggnadsstrategin är två av mötets ärenden.

 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, nytt l...
  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen tar även i beaktande att nya produkter kan lanseras.

 • Nominera till pris för Berömliga insatser för barn
  Nu öppnar nomineringen till Berömliga insatser för barn, där du kan nominera en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn.

 • Parkeringstillståndet digitaliseras
  Den 1 juli 2022 inför Jönköpings kommun digitala parkeringstillstånd. Det innebär att parkeringstillstånden av papper ersätts med digitala tillstånd och övervakningen sker genom scanning av fordonens registreringsnummer.

 • Ukrainska flyktingar väntas återigen till Västerhä...
  Omkring 150 flyktingar väntas snart kunna flytta in i anläggningsboendet Västerhäll i Tenhult. Jönköpings kommun har kommit överens med Migrationsverket om ett avtal för boendet som gäller från 1 juni.– Vi är glada att redan nu kunna ställa upp och ta emot de flyktingar som söker sig till oss, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

 • Lägg in sommarlovsaktiviteter
  Arrangerar din förening något för lovlediga barn och unga under sommarlovet – lägg in det i vår evenemangskalender.

 • Undervisningsbassängen på Rosenlundsbadet stängs a...
  Under måndagsförmiddagen gick motorn till cirkulationspumpen i undervisningsbassängen på Rosenlundsbadet sönder. För att åtgärda problemet behöver vi stänga av bassängen och tömma den på vatten.

 • Avstängda gång- och cykeltunnlar på Torpleden och ...
  På grund av tätskiktsbyte kommer gång- och cykeltunnlarna på Torpleden och Attarpsvägen att tillfälligt stängas av för all trafik.

 • Sommargata längs del av Vätterstranden – för säker...
  Sommaren närmar sig och liv och rörelse på Vätterstranden med den. I år görs säkerhetsåtgärder för del av gång- och cykelvägen – efter förslag som inkom i förra sommarens medborgardialog om Vätterstrandens utveckling.

 • De är Årets förening och kulturstipendiater
  Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun har nu utsett Årets förening 2021 och vinnaren av stipendiet är Jönköping Taekwon-do klubb! Nämnden har även utsett flera kulturstipendiater som får motta stipendier på upp emot 25 000 kronor.

 • Se kommunfullmäktiges möte 25 maj
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun samt redovisning av uppdraget att ta fram en plan för hur A6-området kan vidareutvecklas, är två av mötets ärenden.

 • Vård- och omsorgsfakturor försenade
  Fakturorna för vård och omsorg avseende april månad skickas ut med några dagars fördröjning. Med anledning av detta skjuts även förfallodatum fram.

 • Jönköping kommun nominerad till Årets superkommun
  Jönköpings kommun är nominerad till Årets superkommun 2022 i kategorin Städer och stadsnära kommuner. Vinnaren koras den 5 juli under Almedalsveckan.

 • Utdelning av Junemedaljen
  Den 18 maj delar Jönköpings kommun ut Junemedaljen till medarbetare som varit anställda av Jönköpings kommun i 25 år, samt till förtroendevalda som varit inom kommunen i 20 år.

 • Vattenavstängning Wilhelm Thams väg, Huskvarna
  Ett VA-arbete gör att vattnet behöver stängas av på Wilhelm Thams väg nu på morgonen den 17 maj. Arbetet beräknas ta en timme.

 • Studenter – nu öppnar ansökan för stipendier
  Nu kan du som är student på Jönköping University ansöka om stipendier för examensarbete, projektarbete eller uppsats. Sista ansökningsdag är 15 juni.

 • Jönköpings kommun kan köpa förorenad mark på Marie...
  Arbetet med att komma till rätta med föroreningarna i kvarteret Obygden går vidare in i ett viktigt skede.

 • Carola Låstberg, ny hälso- och sjukvårdschef
  Sedan den första april 2022 är Carola Låstberg hälso- och sjukvårdschef i Jönköpings kommun.

 • Information om VA-arbetet i och vid Museiparken
  Under vecka 20 börjar vi förberedelserna inför höstens VA-arbete som sker i och vid Museiparken. En del av VA-arbetet kommer att ske inne i parken, vilket innebär att vi tillfälligt behöver flytta på konstverket och plocka ned en del av muren.

 • Sprängningsarbeten på Ådalsvägen v. 20-25
  Ett körfält kommer hållas öppet på del av Ådalsvägen när vi utför sprängnings­arbeten för den nya gång- och cykelvägen vi bygger här. Trafiken kommer styras genom trafikljus och det kan bli upp mot 10 minuters längre restid när sprängningsarbete pågår.

 • Cykelöverfarter blir blå för ökad trafiksäkerhet 
  Gång- och cykelvägen mellan Granbäck och Bankeryd har breddats och korsningarna har byggts om för att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister. För att ytterligare öka tydligheten färgas alla cykelöverfarter i korsningar längs sträckan blå.

 • Dags att ta första steget i nya boktrappan i Huskv...
  Fredagen den 13 maj kl 14-16 tas de första stegen i kommunens nya boktrappa som leder upp till Mjölkafållans nya lekplats. Invigningen firas bland annat med en betraktelse av författaren Katarina von Bredow, överraskningar till barnen och fika till alla.

 • Försvarsmakten övar i Jönköpings kommun
  Mellan den 9-26 maj kommer Försvarsmakten att genomföra tre övningar i Jönköpings respektive Vaggeryds kommun.

 • Renovering av Liljeholmsparken
  Under vecka 19 börjar vi arbetet med att förbättra och rusta upp Liljeholmsparken. Vi kommer bland annat att bygga om lekplatsen, lägga om strandskoningen i kanalen och justera grusgången.

 • VA-arbetet på Huskvarnavägen skjuts fram till augu...
  På grund av förseningar i VA-arbetet på Liljeholmen behöver vi skjuta fram byggstart på Huskvarnavägen till mitten av augusti.

 • Se kommunfullmäktiges möte 28 april
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Årsredovisning 2021 samt Barnbokslut är två av mötets ärenden.

 • Vi söker testpersoner för utveckling av jonkoping....
  Jonkoping.se är kommunens övergripande informationskanal som ständigt är under utveckling. Nu söker vi personer som kan testa och svara på några frågor om sin upplevelse av olika webbplatser.

 • Invigning av nya Slottsparken i Huskvarna
  Under de senaste åren har Jönköpings kommun arbetat med att utveckla Slottsparken i Huskvarna.

 • Nu blir del av Östra Storgatan sommargågata
  Måndag 25 april börjar förberedelserna för att göra i ordning en del av Östra Storgatan till sommargågata. Sträckan mellan Hovrättstorget och Kristine kyrka kommer stängas av för genomfartstrafik och möbleras med sittmöbler, plan­teringar, lekutrustning och belysning.

 • Normstorm 10 år
  I tio år har projektet Normstorm belyst och ifrågasatt normer tillsammans med eleverna i Jönköpings kommuns skolor. Nu kan du se årets utställning på Jönköpings läns museum.

 • Midnattsvigsel på Rosenlunds herrgård
  Vill du gifta dig under månens sken och säga JA i herrgårdsmiljö? Då ska du boka in vigsel på Rosenlunds herrgård den 10 juni!

 • Nästa steg i ombyggnationen av Norrahammars centru...
  Norrahammars centrum byggs om och ombyggnationen sker i olika faser. I slutet av april 2022 går vi in i nästa skede. Vi påbörjar då byggnationen av centrumgången och kyrktorget.

 • Träffa bygglovavdelningen 27 april
  En gång i månaden bjuder bygglovsavdelningen in för att svara på bygglovsrelaterade frågor genom 15 minuters personlig rådgivning. Nästa tillfälle är 27 april, boka din tid i förväg via Kontaktcenter.

 • Del av Åsenvägen avstängd under maj
  Åsen blir ett nytt område med bostäder, skola, sporthallar,
  förskola och ett äldreboende. När området är klart förväntas
  det innehålla 1000 nya bostäder.


 • Viktigt att veta vid tillfällig övernattning
  Har eller planerar du att hyra eller låna en lokal för tillfällig övernattning? Är du ledare för barn eller ungdomar som ska sova på madrasser i ett klassrum eller i en gympahall? Det är viktigt att du tar ditt ansvar för att minimera risken för att något ska hända, exempelvis en brand.

 • Öppet möte kring Jönköpings kulturliv
  Kultur- och fritidsförvaltnigngen arrangerar ett öppet möte med syfte att presentera förslaget till ny kulturplan och kulturstrategi.

 • Fler röstningsmöjligheter vid valet 2022
  Vid de Allmänna valen 2022 erbjuds flera nya platser att rösta på. Valnämnden har bland annat tagit ett beslut om att för första gången erbjuda drive in-röstning på Asecs parkering.

 • Koll på kommunens renhållning
  Det kommunala bolaget June Avfall AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning som omfattar Jönköpings kommun. Nu kan du fördjupa dig i förslaget och lämna dina synpunkter.

 • Trädgårdsgatan blir sommargågata 
  Den 8 april kommer det allra första tecknet på att Trädgårdsgatan blir sommargågata i år igen. Vi kommer att stänga av kvarteret mellan Nygatan och Skolgatan för att möjliggöra för att uteserveringarna att kör igång sin verksamhet redan nu.

 • Information om skabbräv
  Räv som har angripits av skabb utgör en risk för spridning. Skabbangreppet försvagar räven och därför söker sig många av dem till bebyggelse för att finna mat i exempelvis komposter.

 • Hyr plats för matförsäljning på Vätterstranden i s...
  Många rör sig runt Vätterstranden under sommartid och nu vill vi utöka serviceutbudet i området. Därför kommer vi under juni-augusti att upplåta två mindre ytor för café och enklare matförsäljning.

 • Nya besked från Migrationsverket angående evakueri...
  De evakueringsboenden som på kort tid tagits fram i Jönköpings kommun på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket kommer inte att användas i närtid.I ett brev från Migrationsverket ändrar myndigheten sin prognos och prioriterar därmed anläggningsboenden i de delar av landet där Migrationsverket har kontor.

 • Ny chef till digitaliseringsavdelningen
  Per Wikström blir ny chef för digitaliseringsavdelningen på Jönköpings kommun. Han kommer närmast från Göteborgs stad där han är avdelningschef för kvalitet, samordning och utveckling på grundskoleförvaltningen.

 • Granskning: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ...
  Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare tas fram för att ha beredskap när Jönköpings kommun växer. Arbetet är uppdelat i två delar: centrala tätorten och mindre tätorter och landsbygden. Nu är den första delen ute på granskning.

 • Christina Stenberg ny stadsbyggnadsdirektör
  Christina Stenberg, som varit tillförordnad stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun, blir ny stadsbyggnadsdirektör. Beslutet togs av kommunstyrelsen i dag 15 mars.

 • Jönköpings kommun förbereder flera evakueringsboen...
  Jönköpings kommun har via länsstyrelsen fått en hemställan från Migrationsverket om att bidra med evakueringsbostäder.

 • Hesa Fredrik testas den 7 mars
  Måndagen den 7 mars klockan 15 är det dags för kontroll av utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Den signal du hör under dagen är alltså ett test – och trots omvärldsläget ingen anledning till oro.

 • Ökad beredskap för att ta emot flyktingar i Jönköp...
  Jönköpings kommun hissade på fredagen den ukrainska flaggan utanför Rådhuset för att visa solidaritet med det ukrainska folket.Samtidigt pågår aktivitet för att förbereda kommunen inför en eventuell flyktingström.

 • Jönköpings kommun hissar den ukrainska flaggan
  Jönköpings kommun hissar den ukrainska flaggan utanför Rådhuset. Flaggningen är ett sätt att visa solidaritet med det som landet just nu utsätts för av Ryssland.

 • Stärkt medborgarservice i Jönköping
  Den 24 februari öppnar Jönköpings kommuns kontaktcenter för besök i sin lokal i Juneporten. Välkommen hit!

 • Kommunen bjuder in till bred dialog om E4
  E4 genom Jönköping är en strategisk framtidsfråga. Motorvägen har betytt och betyder mycket för kommunen och regionens utveckling och är en statlig väg som skyddas av riksintresse.

 • Säkra besök på äldreboenden gäller fortfarande
  Trots lättnaderna i covid-restriktioner i samhället gäller fortfarande Säkra besök på äldreboenden. Det innebär att vi alla måste vara extra försiktiga när vi träffar de som bor på äldreboenden.

 • Dags att nominera till Årets förening!
  Fram till den 1 mars kan du nominera en förening i Jönköpings kommun för 2021 som gjort positiva förändringar i sin verksamhet, organisation eller anläggning. Den utsedda föreningen får ett stipendium på 50 000 kr.

 • Var med och påverka – delta i undersökningen ”Krit...
  Har du fått inbjudan att delta i en enkätundersökning de senaste dagarna?
  Då är du förmodligen en av två tusen som har chansen att påverka Jönköpings kommuns verksamhet framöver.


 • Andreas Persson (S) tar över som kommunalråd i Jön...
  Andreas Persson (S) är nytt kommunalråd i Jönköpings kommun. Han tar över efter Ilan De Basso (S) som fått nya uppdrag i Europaparlamentet.

 • Nya Jönköpingsförslaget lanserat
  Den 27 januari tog kommunfullmäktige beslut om lanseringen av Jönköpingsförslaget, ett e-förslag som kommer att ersätta det som tidigare kallats medborgarförslag. Du kan lämna ett förslag i vår e-tjänsteplattform redan idag.

 • Har du stöd från socialförvaltningen? Då får du sn...
  Du som får stöd från socialförvaltningen (exempelvis trygghetslarm, matkorg, hemsjukvård, boendestöd, korttidsvård, särskilt boende) får snart ett brev där vi ber dig om dig att fylla i en blankett med uppgifter om dina inkomster. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift för det stöd som du får.

 • Faderskap/föräldraskap kan bekräftas digitalt från...
  Vid årsskiftet inörs nya lagändringar som påverkar fastställandet av faderskap/föräldraskap. Från och med 1 januari 2022 kan föräldrar till barn födda 1 januari 2022 eller senare fastställa faderskap/föräldraskap digitalt med hjälp av en ny e-tjänst hos Skatteverket.

 • Dialoger om nya Rosenlundsbadet
  Under hösten har dialoger förts med civilsamhället kring det nya Rosenlundbadets utformning för att få med alla behov tidigt i processen.

 • Arbete med ny kulturstrategi och kulturplan för Jö...
  Jönköpings kommun tar fram en ny kulturstrategi och kulturplan för perioden 2022–2026. Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Jönköpings kommun och kulturplanen kommer att visa kommunens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

 • Ny torgyta på Tändsticksområdet
  Snart börjar arbetet på Brånebacken, Tändsticksområdet. Vid det nya höghushotellet kommer det att bli en ny inbjudande torgyta.

 • Så vill Koalition för Jönköping satsa i budgeten
  Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet i kommunen. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen göra bokslut är en omfattande process som pågår i princip hela året.Nu presenterar Koalition för Jönköping sina satsningar och övergripande plan för de kommande åren.

 • Byggstart för Wilhelmsrogårdens äldreboende
  I dagarnas tas första spadtaget för Wilhelmsrogårdens äldreboende. Ett stort boende med 90 lägenheter ska ta form – och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2023.

 • Ingen idrottskola i kommunens regi
  Idrottsskolorna – en verksamhet som kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen (Sandagymnasiet) bedrivit kommer inte fortsätta hösten 2021.

 • Skräpplock och grönt framtidsfokus prisat
  Nu är Miljöpriset 2021 utdelat. Årets pristagare har alla gjort viktiga insatser för kommunen, omvärlden och framtiden.

 • Kommunfullmäktiges beslut: nytt badhus på Rosenlun...
  Den 2 september 2021 beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om ett nytt badhusbygge på Rosenlund. Beslutet innebär att en ny sim- och badanläggning byggs intill befintliga Rosenlundsbadet. Här hittar du fakta och svar på vanliga frågor om nya Rosenlundsbadet.

 • Ny vd ska leda stadsutvecklingen kring Munksjön
  Under våren och sommaren har rekryteringen av ny vd för Jönköpings kommuns bolag Södra Munksjön Utvecklings AB pågått. Nu är det klart att det blir kommunens nuvarande stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms som får axla uppdraget.

 • Kommunens hantering av elsparkcyklar för uthyrning
  I maj fick två uthyrare av elsparkcyklar polistillstånd att placera ut totalt 450 elsparkcyklar i centrala Jönköping. Det var en ganska stor ökning jämfört med tidigare och många har frågor om vad som är kommunens ansvar och hur vi kan hantera det.

 • Över 50 nya bostäder ska byggas i Månsarp
  Nio villor, åtta kedjehus och 42 lägenheter ska byggas av GBJ Bygg i Jönköping AB och OBOS AB efter att de vunnit markanvisningstävlingen i Månsarp. Av lägenheterna blir 30 hyresrätter och 20 bostadsrätter och nio äganderätter.

 • Området runt Huskvarnaån har fått ett lyft
  Kommunen har lett ett arbete i Huskvarna och å-stråket som är ett område med vacker natur och kulturhistoria. Arbetet har handlat om att rusta upp Huskvarnaån, både för Huskvarnaborna och andra besökare.

 • Jönköping hyllas som föredöme – nu startar regerin...
  Arbetsmodellen Jönköpingstalangerna som sedan 2018 framgångsrikt fått många nyanlända ut på arbetsmarknaden uppmärksammades i dag av regeringen.

 • Ett stipendium till föreningar för
  andra framgånga...

  Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun har beslutat att ersätta utmärkelsen Årets ungdomsledare med stipendiet Årets förening. Syftet är att uppmärksamma en förening som under året gjort stora förbättringar i sin verksamhet, rent organisatoriskt eller fysiskt på sin anläggning. Stipendiet utgår från kultur- och fritidsnämndens mål och vision.