search
Sök
menu
Meny
Sök

Aktuellt från Jönköpings kommun


 • De är Årets förening och kulturstipendiater
  Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun har nu utsett Årets förening 2021 och vinnaren av stipendiet är Jönköping Taekwon-do klubb! Nämnden har även utsett flera kulturstipendiater som får motta stipendier på upp emot 25 000 kronor.

 • Se kommunfullmäktiges möte 25 maj
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun samt redovisning av uppdraget att ta fram en plan för hur A6-området kan vidareutvecklas, är två av mötets ärenden.

 • Träffa bygglovavdelningen 1 juni
  En gång i månaden bjuder bygglovsavdelningen in för att svara på bygglovsrelaterade frågor genom 15 minuters personlig rådgivning. Nästa tillfälle är onsdag 1 juni, boka din tid i förväg via Kontaktcenter.

 • Vård- och omsorgsfakturor försenade
  Fakturorna för vård och omsorg avseende april månad skickas ut med några dagars fördröjning. Med anledning av detta skjuts även förfallodatum fram.

 • Jönköping kommun nominerad till Årets superkommun
  Jönköpings kommun är nominerad till Årets superkommun 2022 i kategorin Städer och stadsnära kommuner. Vinnaren koras den 5 juli under Almedalsveckan.

 • Utdelning av Junemedaljen
  Den 18 maj delar Jönköpings kommun ut Junemedaljen till medarbetare som varit anställda av Jönköpings kommun i 25 år, samt till förtroendevalda som varit inom kommunen i 20 år.

 • Vattenavstängning Wilhelm Thams väg, Huskvarna
  Ett VA-arbete gör att vattnet behöver stängas av på Wilhelm Thams väg nu på morgonen den 17 maj. Arbetet beräknas ta en timme.

 • Studenter – nu öppnar ansökan för stipendier
  Nu kan du som är student på Jönköping University ansöka om stipendier för examensarbete, projektarbete eller uppsats. Sista ansökningsdag är 15 juni.

 • Jönköpings kommun kan köpa förorenad mark på Marie...
  Arbetet med att komma till rätta med föroreningarna i kvarteret Obygden går vidare in i ett viktigt skede.

 • Carola Låstberg, ny hälso- och sjukvårdschef
  Sedan den första april 2022 är Carola Låstberg hälso- och sjukvårdschef i Jönköpings kommun.

 • Information om VA-arbetet i och vid Museiparken
  Under vecka 20 börjar vi förberedelserna inför höstens VA-arbete som sker i och vid Museiparken. En del av VA-arbetet kommer att ske inne i parken, vilket innebär att vi tillfälligt behöver flytta på konstverket och plocka ned en del av muren.

 • Sprängningsarbeten på Ådalsvägen v. 20-25
  Ett körfält kommer hållas öppet på del av Ådalsvägen när vi utför sprängnings­arbeten för den nya gång- och cykelvägen vi bygger här. Trafiken kommer styras genom trafikljus och det kan bli upp mot 10 minuters längre restid när sprängningsarbete pågår.

 • Cykelöverfarter blir blå för ökad trafiksäkerhet 
  Gång- och cykelvägen mellan Granbäck och Bankeryd har breddats och korsningarna har byggts om för att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister. För att ytterligare öka tydligheten färgas alla cykelöverfarter i korsningar längs sträckan blå.

 • Dags att ta första steget i nya boktrappan i Huskv...
  Fredagen den 13 maj kl 14-16 tas de första stegen i kommunens nya boktrappa som leder upp till Mjölkafållans nya lekplats. Invigningen firas bland annat med en betraktelse av författaren Katarina von Bredow, överraskningar till barnen och fika till alla.

 • Försvarsmakten övar i Jönköpings kommun
  Mellan den 9-26 maj kommer Försvarsmakten att genomföra tre övningar i Jönköpings respektive Vaggeryds kommun.

 • Renovering av Liljeholmsparken
  Under vecka 19 börjar vi arbetet med att förbättra och rusta upp Liljeholmsparken. Vi kommer bland annat att bygga om lekplatsen, lägga om strandskoningen i kanalen och justera grusgången.

 • Färdigt gångstråk utmed Munksjön dröjer
  Ett färdigt gångstråk utmed Munksjön förbi bostadsområdet Munksjöstaden kan dröja. Den nybyggda Munksjökajen har varit en återvändsgränd under en längre tid men efter den 11 maj, när tekniska nämnden fattar beslut om ett nytt avtal för etapp 3, kan staketet flyttas och färdigställd del av kajen göras tillgänglig för allmänheten.

 • VA-arbetet på Huskvarnavägen skjuts fram till augu...
  På grund av förseningar i VA-arbetet på Liljeholmen behöver vi skjuta fram byggstart på Huskvarnavägen till mitten av augusti.

 • Vi söker testpersoner för utveckling av jonkoping....
  Jonkoping.se är kommunens övergripande informationskanal som ständigt är under utveckling. Nu söker vi personer som kan testa och svara på några frågor om sin upplevelse av olika webbplatser.

 • Se kommunfullmäktiges möte 28 april
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Årsredovisning 2021 samt Barnbokslut är två av mötets ärenden.

 • Ready steady – GO Jönköping
  Välkomna till Huskvarna Folkets Park söndagen den 28 augusti.
  En festlig dag med allt som Jönköpingsborna kan engagera sig
  i oavsett sammanhang. Vi hoppas din förening, organisation och sammanslutning vill vara med och göra detta till en fantastisk dag – GO Jönköping!


 • Invigning av nya Slottsparken i Huskvarna
  Under de senaste åren har Jönköpings kommun arbetat med att utveckla Slottsparken i Huskvarna.

 • Rosenlundsbadet – det händer framöver
  Arbetet med kommunens nya badhus pågår och om allt går enligt plan ska det vara klart för invigning sommaren 2026.

 • Nu blir del av Östra Storgatan sommargågata
  Måndag 25 april börjar förberedelserna för att göra i ordning en del av Östra Storgatan till sommargågata. Sträckan mellan Hovrättstorget och Kristine kyrka kommer stängas av för genomfartstrafik och möbleras med sittmöbler, plan­teringar, lekutrustning och belysning.

 • Normstorm 10 år
  I tio år har projektet Normstorm belyst och ifrågasatt normer tillsammans med eleverna i Jönköpings kommuns skolor. Nu kan du se årets utställning på Jönköpings läns museum.

 • Midnattsvigsel på Rosenlunds herrgård
  Vill du gifta dig under månens sken och säga JA i herrgårdsmiljö? Då ska du boka in vigsel på Rosenlunds herrgård den 10 juni!

 • Vattenledningsområdet kan bli naturreservat – lämn...
  I sydvästra delen av Jönköping, på höjden med utsikt över staden, ligger Vattenledningsområdet med dess skog och stigar, dammar och fontäner. Ett uppskattat område som nu föreslås bli naturreservat. Mellan 10 april och 31 juli kan du lämna synpunkter på förslaget.

 • Nästa steg i ombyggnationen av Norrahammars centru...
  Norrahammars centrum byggs om och ombyggnationen sker i olika faser. I slutet av april 2022 går vi in i nästa skede. Vi påbörjar då byggnationen av centrumgången och kyrktorget.

 • Träffa bygglovavdelningen 27 april
  En gång i månaden bjuder bygglovsavdelningen in för att svara på bygglovsrelaterade frågor genom 15 minuters personlig rådgivning. Nästa tillfälle är 27 april, boka din tid i förväg via Kontaktcenter.

 • Del av Åsenvägen avstängd under maj
  Åsen blir ett nytt område med bostäder, skola, sporthallar,
  förskola och ett äldreboende. När området är klart förväntas
  det innehålla 1000 nya bostäder.


 • Viktigt att veta vid tillfällig övernattning
  Har eller planerar du att hyra eller låna en lokal för tillfällig övernattning? Är du ledare för barn eller ungdomar som ska sova på madrasser i ett klassrum eller i en gympahall? Det är viktigt att du tar ditt ansvar för att minimera risken för att något ska hända, exempelvis en brand.

 • Öppet möte kring Jönköpings kulturliv
  Kultur- och fritidsförvaltnigngen arrangerar ett öppet möte med syfte att presentera förslaget till ny kulturplan och kulturstrategi.

 • Fler röstningsmöjligheter vid valet 2022
  Vid de Allmänna valen 2022 erbjuds flera nya platser att rösta på. Valnämnden har bland annat tagit ett beslut om att för första gången erbjuda drive in-röstning på Asecs parkering.

 • Koll på kommunens renhållning
  Det kommunala bolaget June Avfall AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning som omfattar Jönköpings kommun. Nu kan du fördjupa dig i förslaget och lämna dina synpunkter.

 • Trädgårdsgatan blir sommargågata 
  Den 8 april kommer det allra första tecknet på att Trädgårdsgatan blir sommargågata i år igen. Vi kommer att stänga av kvarteret mellan Nygatan och Skolgatan för att möjliggöra för att uteserveringarna att kör igång sin verksamhet redan nu.

 • Information om skabbräv
  Räv som har angripits av skabb utgör en risk för spridning. Skabbangreppet försvagar räven och därför söker sig många av dem till bebyggelse för att finna mat i exempelvis komposter.

 • Hyr plats för matförsäljning på Vätterstranden i s...
  Många rör sig runt Vätterstranden under sommartid och nu vill vi utöka serviceutbudet i området. Därför kommer vi under juni-augusti att upplåta två mindre ytor för café och enklare matförsäljning.

 • Nya besked från Migrationsverket angående evakueri...
  De evakueringsboenden som på kort tid tagits fram i Jönköpings kommun på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket kommer inte att användas i närtid.I ett brev från Migrationsverket ändrar myndigheten sin prognos och prioriterar därmed anläggningsboenden i de delar av landet där Migrationsverket har kontor.

 • Se kommunfullmäktiges möte 31 mars
  Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play. Arbetsmarknadspolitisk rapport 2021 och Slättenskolans ersättningsbyggnation är två av mötets ärenden.

 • Alla vinterbadare i Axamo – se hit!
  Bryggan som leder fram till hopptornet vid Axamobadplats är avstängd just nu pågrund av rasrisk. Bryggan kommer att ersättas med en ny.

 • Ny chef till digitaliseringsavdelningen
  Per Wikström blir ny chef för digitaliseringsavdelningen på Jönköpings kommun. Han kommer närmast från Göteborgs stad där han är avdelningschef för kvalitet, samordning och utveckling på grundskoleförvaltningen.

 • Webbsänt samrådsmöte för Samset etapp 4
  Onsdagen den 23 mars hålls ett webbsänt samrådsmöte om förslag till detaljplan för nordvästra delen av Samset. Här hittar du länken till sändningen.

 • Se presskonferensen med anledning av flyktingsitua...
  Rysslands invasion av Ukraina har snart pågått i en månad och över tio miljoner människor är på flykt undan kriget. De första flyktingarna togs emot i kommunens evakueringsboende Västerhäll i slutet på förra veckan. Just nu pågår ett intensivt arbete för att säkerställa hur kommunen på bästa sätt kan hantera situationen där allt fler flyktingar väntas komma de närmsta veckorna och månaderna.

 • Nu vårstädar vi kommunen!
  Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2022 startar vecka 12.

 • Granskning: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ...
  Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare tas fram för att ha beredskap när Jönköpings kommun växer. Arbetet är uppdelat i två delar: centrala tätorten och mindre tätorter och landsbygden. Nu är den första delen ute på granskning.

 • Christina Stenberg ny stadsbyggnadsdirektör
  Christina Stenberg, som varit tillförordnad stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun, blir ny stadsbyggnadsdirektör. Beslutet togs av kommunstyrelsen i dag 15 mars.

 • Ta fram vårjackan – ta vaccinet
  Är du vaccinerad? Har du tagit tre doser? Om inte finns det många goda anledningar att göra det. Du skyddar dig själv och andra från att bli allvarligt sjuka och det blir lättare att resa.

 • Jönköpings kommun förbereder flera evakueringsboen...
  Jönköpings kommun har via länsstyrelsen fått en hemställan från Migrationsverket om att bidra med evakueringsbostäder.

 • Nominera till Miljöpriset 2022
  I år kan du nominera till miljöpriset fram till 15 maj! Till kommunens miljöpris kan man nominera skola, företag, förening, organisation eller en privatperson. Priset delas ut till någon eller några som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller bidra till hållbar utveckling. Skolan har ett eget pris.

 • Hesa Fredrik testas den 7 mars
  Måndagen den 7 mars klockan 15 är det dags för kontroll av utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Den signal du hör under dagen är alltså ett test – och trots omvärldsläget ingen anledning till oro.

 • Webbsända samrådsmöten för del av Munksjöstaden oc...
  Tisdagen den 1 mars hålls två webbsända samrådsmöten om förslag till detaljplaner. Här hittar du länkar till sändningarna.

 • Ökad beredskap för att ta emot flyktingar i Jönköp...
  Jönköpings kommun hissade på fredagen den ukrainska flaggan utanför Rådhuset för att visa solidaritet med det ukrainska folket.Samtidigt pågår aktivitet för att förbereda kommunen inför en eventuell flyktingström.

 • Jönköpings kommun hissar den ukrainska flaggan
  Jönköpings kommun hissar den ukrainska flaggan utanför Rådhuset. Flaggningen är ett sätt att visa solidaritet med det som landet just nu utsätts för av Ryssland.

 • Stärkt medborgarservice i Jönköping
  Den 24 februari öppnar Jönköpings kommuns kontaktcenter för besök i sin lokal i Juneporten. Välkommen hit!

 • Kommunen bjuder in till bred dialog om E4
  E4 genom Jönköping är en strategisk framtidsfråga. Motorvägen har betytt och betyder mycket för kommunen och regionens utveckling och är en statlig väg som skyddas av riksintresse.

 • Säkra besök på äldreboenden gäller fortfarande
  Trots lättnaderna i covid-restriktioner i samhället gäller fortfarande Säkra besök på äldreboenden. Det innebär att vi alla måste vara extra försiktiga när vi träffar de som bor på äldreboenden.

 • Dags att nominera till Årets förening!
  Fram till den 1 mars kan du nominera en förening i Jönköpings kommun för 2021 som gjort positiva förändringar i sin verksamhet, organisation eller anläggning. Den utsedda föreningen får ett stipendium på 50 000 kr.

 • Var med och påverka – delta i undersökningen ”Krit...
  Har du fått inbjudan att delta i en enkätundersökning de senaste dagarna?
  Då är du förmodligen en av två tusen som har chansen att påverka Jönköpings kommuns verksamhet framöver.


 • Andreas Persson (S) tar över som kommunalråd i Jön...
  Andreas Persson (S) är nytt kommunalråd i Jönköpings kommun. Han tar över efter Ilan De Basso (S) som fått nya uppdrag i Europaparlamentet.

 • Nya Jönköpingsförslaget lanserat
  Den 27 januari tog kommunfullmäktige beslut om lanseringen av Jönköpingsförslaget, ett e-förslag som kommer att ersätta det som tidigare kallats medborgarförslag. Du kan lämna ett förslag i vår e-tjänsteplattform redan idag.

 • Har du stöd från socialförvaltningen? Då får du sn...
  Du som får stöd från socialförvaltningen (exempelvis trygghetslarm, matkorg, hemsjukvård, boendestöd, korttidsvård, särskilt boende) får snart ett brev där vi ber dig om dig att fylla i en blankett med uppgifter om dina inkomster. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift för det stöd som du får.

 • Faderskap/föräldraskap kan bekräftas digitalt från...
  Vid årsskiftet inörs nya lagändringar som påverkar fastställandet av faderskap/föräldraskap. Från och med 1 januari 2022 kan föräldrar till barn födda 1 januari 2022 eller senare fastställa faderskap/föräldraskap digitalt med hjälp av en ny e-tjänst hos Skatteverket.

 • Dialoger om nya Rosenlundsbadet
  Under hösten har dialoger förts med civilsamhället kring det nya Rosenlundbadets utformning för att få med alla behov tidigt i processen.

 • Arbete med ny kulturstrategi och kulturplan för Jö...
  Jönköpings kommun tar fram en ny kulturstrategi och kulturplan för perioden 2022–2026. Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Jönköpings kommun och kulturplanen kommer att visa kommunens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

 • Ny torgyta på Tändsticksområdet
  Snart börjar arbetet på Brånebacken, Tändsticksområdet. Vid det nya höghushotellet kommer det att bli en ny inbjudande torgyta.

 • Så vill Koalition för Jönköping satsa i budgeten
  Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet i kommunen. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen göra bokslut är en omfattande process som pågår i princip hela året.Nu presenterar Koalition för Jönköping sina satsningar och övergripande plan för de kommande åren.

 • Byggstart för Wilhelmsrogårdens äldreboende
  I dagarnas tas första spadtaget för Wilhelmsrogårdens äldreboende. Ett stort boende med 90 lägenheter ska ta form – och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2023.

 • Ingen idrottskola i kommunens regi
  Idrottsskolorna – en verksamhet som kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen (Sandagymnasiet) bedrivit kommer inte fortsätta hösten 2021.

 • Slottsparken får ett ansiktslyft
  Hallå där Karin Emanuelsson, parkingenjör på Tekniska Kontoret, som just nu ser utvecklingen av nya Slottsparken i Huskvarna ta form.

 • Stadsparksvallen redo för matchspel
  På lördag och söndag är det invigningsmatcher på Stadsparksvallen. Nya läktare, nytt hybridgräs och större plan men med samma magnifika utsikt är arenan redo för matchspel.

 • Skräpplock och grönt framtidsfokus prisat
  Nu är Miljöpriset 2021 utdelat. Årets pristagare har alla gjort viktiga insatser för kommunen, omvärlden och framtiden.

 • Kommunfullmäktiges beslut: nytt badhus på Rosenlun...
  Den 2 september 2021 beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om ett nytt badhusbygge på Rosenlund. Beslutet innebär att en ny sim- och badanläggning byggs intill befintliga Rosenlundsbadet. Här hittar du fakta och svar på vanliga frågor om nya Rosenlundsbadet.

 • Ny vd ska leda stadsutvecklingen kring Munksjön
  Under våren och sommaren har rekryteringen av ny vd för Jönköpings kommuns bolag Södra Munksjön Utvecklings AB pågått. Nu är det klart att det blir kommunens nuvarande stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms som får axla uppdraget.

 • Kommunens hantering av elsparkcyklar för uthyrning
  I maj fick två uthyrare av elsparkcyklar polistillstånd att placera ut totalt 450 elsparkcyklar i centrala Jönköping. Det var en ganska stor ökning jämfört med tidigare och många har frågor om vad som är kommunens ansvar och hur vi kan hantera det.

 • Jönköpings kommuns största pumptrack finns i Norra...
  Norrahammars Gymnastik och Idrottssällskap (NGIS) tog fasta på det stora cykelintresset som finns i Norrahammar. För att möta behovet och önskemål från barn och ungdomar i området har de byggt en ”pumptrack” på sin oanvända fotbollsgrusplan.

 • Över 50 nya bostäder ska byggas i Månsarp
  Nio villor, åtta kedjehus och 42 lägenheter ska byggas av GBJ Bygg i Jönköping AB och OBOS AB efter att de vunnit markanvisningstävlingen i Månsarp. Av lägenheterna blir 30 hyresrätter och 20 bostadsrätter och nio äganderätter.

 • Området runt Huskvarnaån har fått ett lyft
  Kommunen har lett ett arbete i Huskvarna och å-stråket som är ett område med vacker natur och kulturhistoria. Arbetet har handlat om att rusta upp Huskvarnaån, både för Huskvarnaborna och andra besökare.

 • Tänk på detta om du ska bygga altan eller uterum
  Har du byggplaner i sommar? Här får du lite tips om vad du kan behöva tänka på om du ska bygga en altan, terrass eller uterum.

 • Vandrat längs Smålandsleden?
  Tre av Jönköpings kommuns vandringsleder är delar av Smålandsleden. Under maj månad med start 25 april undersöker vi vilka delar av leden som är mest vandrade.

 • Jönköping hyllas som föredöme – nu startar regerin...
  Arbetsmodellen Jönköpingstalangerna som sedan 2018 framgångsrikt fått många nyanlända ut på arbetsmarknaden uppmärksammades i dag av regeringen.

 • Ett stipendium till föreningar för
  andra framgånga...

  Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun har beslutat att ersätta utmärkelsen Årets ungdomsledare med stipendiet Årets förening. Syftet är att uppmärksamma en förening som under året gjort stora förbättringar i sin verksamhet, rent organisatoriskt eller fysiskt på sin anläggning. Stipendiet utgår från kultur- och fritidsnämndens mål och vision.