Bokhylla i Norrahammars bibliotek. 

Biblioteksbesök som ger mersmak för alla barn och unga

etikett

Alla elever i Jönköpings kommun som besöker ett bibliotek ska få samma service oavsett vilken skola de går i.

För att barn och unga i Jönköpings kommuns skolor ska få likvärdiga och bättre biblioteksbesök har nya rutiner tagits fram.

– Vårt mål med skolornas biblioteksbesök är att locka barnen till lustfylld läsning och ge dem en möjlighet att lära känna våra bibliotek och lokaler, innehåll och personal. Men också att de ska känna sig välkomna och vilja komma tillbaka till våra bibliotek, säger Carin Silvermyr, projektledare för arbetet med att ta fram de nya rutinerna.

Syftet med besöken
Skolbesöken ska ge eleverna en förståelse om vad ett bibliotek är och vad en bibliotekarie kan hjälpa till med. Men barnen ska också lära sig att biblioteket tillhör medborgarna, och att de själva kan vara med och påverka både innehåll och annat i biblioteken.

– Alla elever i årskurs 1, 5, 7 och i ettan på gymnasiet blir inbjudna till ett närliggande bibliotek. De får möta en bibliotekarie inriktad på just deras ålder och de får samma information. Nu har vi har skapat möjligheter för att ge alla barn och unga en biblioteksservice av hög kvalitet, säger Rebecca Lidén, verksamhetsutvecklare kultur.