Därför sparar kommunen in på sommarblommor i urnorna

etikett

Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i Jönköpings kommun. Under 2023 kommer vi inte ha några sommarblommor i våra urnor.

Det finns ett politiskt beslut om besparingskrav och att spara in på sommarblommorna i våra urnor är en av flera nödvändiga besparingar inom tekniska kontoret. Genom att inte ha några sommarblommor i urnorna sparar Jönköpings kommun cirka 500.000 tusen kronor. Urnorna som berörs står i centrala delar av Jönköping och Huskvarna samt i kommunens kransorter.

Vi tycker så klart att det är tråkigt men det är en av besparingsåtgärderna som måste genomföras. Alla kommunens verksamheter behöver dra sitt strå till stacken och tekniska kontoret gör det bland annat genom att spara in på sommarblommorna i våra urnor, säger Theres Staf, avdelningschef på tekniska kontoret.

Det kommer att finnas blommor i urnorna under våren och planteringen i rabatterna kommer att planteras som vanligt under våren, sommaren och hösten. Rosariet berörs inte av besparingsåtgärderna.

Om man räknar i antal blommor, så kommer det att vara färre under sommaren. Det kommer man att se med egna ögon. Men vi kommer fortfarande att ha vårblommor och rabatterna kommer att planteras som vanligt. Sedan kommer vi så klart att fortsätta sköta det som är kvar med hög kvalitet, fortsätter Theres.

Jag tycker att det är positivt att invånarna i Jönköpings kommun visar ett stort engagemang och bryr sig så mycket om våra blommor. Vi ska vara stolta över att vi har en hög skötselnivå i kommunen avslutar Therese.