Egen design på busskurer – 2024 blir det nya väderskydd på flera platser

etikett

Under 2024 börjar vi byta ut väderskydd vid busshållplatser, busskurerna, runt om i kommunen. I år påbörjas arbetet med att designa nya väderskydd – med målet ta fram något unikt för Jönköping.

Kommunens nuvarande avtal för väderskydd går ut vid årsskiftet 2023/2024 och i samband med att de gamla ska bytas ut är ambitionen att ta fram ett nytt, identitetsskapande väderskydd för Jönköping.

- Bytet ger oss möjlighet att designa något unikt för Jönköping – ett Jönköpingsväderskydd. Vi kan inte säga redan nu hur de kommer se ut, det är det vi ska jobba med under året, säger Tor Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I en direktupphandling har vi efterfrågat en industridesigner eller ett industridesigner­team som tillsammans med projektledare och belysningsplanerare, vår stadsarkitekt, och en landskaps­arkitekt* ska vara med och formge våra framtida busskurer. Förutom att det ska formges rent estetiskt behöver vi ta bland annat ta hänsyn till trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Till en början rör det sig om 114 väderskydd som ska bytas ut, men på sikt är planen att byta ut fler.

- Det finns möjlighet till olika utformningar, till exempel beroende på den omgivande miljön och hållplatsens storlek. Alla hållplatser kommer inte kunna se likadana ut, men grundtanken kring identitet och gestaltning kommer vara densamma, säger Tor Olsson.

*Projektet med att ta fram nya väderskydd kommer ledas av stadsarkitekten, en landskapsarkitekt, en projektledare och belysningsplanerare. Projektgruppen kommer ha dialog med andra kommunala förvaltningar och Jönköpings Länstrafik.

Relaterade notiser