Här är förslagen som ska sänka kommunens elförbrukning

etikett

Europa står inför en energikris i vinter på grund av kriget i Ukraina. EU har uppmanat medlemsländerna att försöka sänka förbrukningen i vinter för att elpriset inte ska skena.

I slutet på september tillsattes därför en arbetsgrupp i Jönköpings kommun för att se över kommunens och dess bolags förbrukning. Målet var att komma fram till förslag på eventuella åtgärder.

– Vi har tittat djupt och brett, på kort och lång sikt. Det finns mycket att göra på området. En del åtgärder kan vi göra omgående. Andra handlar om arbete på längre sikt där det krävs vissa investeringar, säger Linda Hassel, hållbarhetsstrateg på stadskontoret, som varit projektledare.

Under måndagen 24 oktober presenterades förslagen för ledningsutskottet där kommunens ledande politiker sitter. Det är politikerna som fattar beslut om förslag till åtgärder.

– Målet för kommunen är att på kort sikt sänka förbrukningen med ungefär tio procent. En stor del av det åstadkommer vi genom att justera och automatisera ventilationen i våra kommunala fastigheter, säger Linda Hassel.

Ventilationsåtgärder kan spara en hel del energi och påverkar inte arbetsmiljö eller liknande.

Inga drastiska åtgärder

Kommunens fritidsanläggningar drar av naturliga skäl en hel del energi. Badhus, ishallar, fotbollsplaner och idrottshus har betydande energibehov, men att göra åtgärder kring dessa skulle få stora konsekvenser för medborgare och föreningar.

– Arbetsgruppen föreslår inga drastiska åtgärder på det här området med hänsyn till konsekvenserna.

Kommunens utomhusbelysning har också setts över. I dagsläget är ungefär hälften av gatubelysning utbytt till led-lampor. Julbelysningen består också av led och är även den endast av symbolisk betydelse i sammanhanget.

– Utomhusbelysningen är generellt inte en särskilt stor del av kommunens elförbrukning och att släcka lampor kan få stora konsekvenser för säkerheten både när det gäller brott och olyckor. Förslaget är därför att inte vidta några större åtgärder på detta område, säger Linda Hassel.

"Entusiastiskt arbete"

Även kommunens bolag har kommit långt med att energieffektivisera. Bland annat har Elmia AB och Högskolefastigheter i Jönköping AB sett över och automatiserat ventilation och belysning samt börjat med energironderingar för att se vilka lokaler som kanske inte är släckta nattetid.

– Jag är väldigt stolt över det entusiastiska arbete som genomsyrat arbetsgruppen. En månad är rätt så kort tid i det här sammanhanget. Nu har vi en förhoppning om att vi kan fortsätta att arbeta vidare med dessa frågor och ta ett samlat grepp om energifrågorna, säger Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun.