Jönköpings kommuns hållbarhetsarbete prisas

etikett

Kommunen tilldelas Jönköpings läns kommunpris 2023 för arbetet med vårt nya hållbarhetsprogram.

Priset går till en kommun som förstått betydelsen av de gröna näringarna, inte bara för att få fram livsmedel, utan även för hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Vilket både ger kommuninvånarna värdefulla naturupplevelser och nya arbetstillfällen. Priset delas ut i samband med LRF:s regionstämma.

LRF Jönköpings läns Kommunpris 2023 tilldelas Jönköpings kommun med följande motivering:

Jönköpings kommun har ett helhetsperspektiv kring arbetet med sitt hållbarhetsprogram. Flera av målen man vill uppnå hänger ihop med varandra och måste därför ses tillsammans, istället för att som vanligt är, sen en fråga som en isolerad händelse.
Kommunen har förstått att animalisk livsmedelsproduktion har en viktig och avgörande roll i miljö och klimatanpassningen. Inte minst för att behålla och öka den biologiska mångfalden.

– Det är roligt att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas. Inte minst de delar som gäller hur vi nyttjar vår natur. För att lösa våra stora utmaningar med klimat och livsmedelsförsörjning behöver vi ett hållbart jord- och skogsbruk, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens hållbarhetsprogram

Relaterade notiser