Kommunen får rätt i arkitektupphandlingen, Rosenlundsbadet

etikett

Person står vid bassängkanten och håller i en livboj.

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige om att bygga ett nytt badhus på Rosenlund i Jönköpings kommun. Byggnationen skulle ha påbörjats under 2023 men en av de tre arkitektbyråer som varit med i processen överklagade arkitektupphandlingen.

Frågan avgjordes av förvaltningsrätten redan i april 2022 och arkitektbyrån fick nej på sitt överklagande men valde då att pröva frågan även i kammarrätten. Nu har beslutet fattats och kammarrätten går på förvaltningsrättens beslut och ger kommunen rätt.

– Det har varit en långdragen process och det är skönt att vi nu fått ett beslut från kammarrätten. Beslutet kan fortfarande överklagas men det är steg framåt i arbetet, säger Daniel Håkansson fastighetschef på Jönköpings kommun.

– I och med den nya kostnadskalkylen kommer ärendet att tas upp i kommunfullmäktige igen under våren 2023. Vi får avvakta kommunfullmäktiges beslut om hur projektet ska hanteras framåt, avslutar Daniel.

Information om nya Rosenlundsbadet