Ledningsarbete och omvandling till gågata – så blir arbetet på Trädgårdsgatan

Kartbild över arbetsområdet för ledningsarbetet (etapp 1).

Kartbild över arbetsområdet för ledningsarbetet (etapp 1).

etikett

Förnyelsen av Väster blir ett viktigt arbete både under och ovan jord. De över 100 år gamla vatten- och avloppsledningarna ska bytas och del av Trädgårds­gatan ska omvandlas till gågata och gångfartsgata. I samband med omvandlingen ska även trafiksäkerheten i området höjas.

I slutet av november påbörjar vi arbetet med att förnya vatten-och avloppsledningar på Trädgårds­gatan, Brunnsgatan och Fabriksgatan. Detta projekt är det andra av tre delar i den vatten- och avloppsförnyelse som kommer utföras på Väster i Jönköping, där vi byter ut ledningar som är 120-135 år gamla – för att säkra vår drickvattenförsörjning och öka kapaciteten i ledningsnätet. Framkomligheten längs Trädgårdsgatan, Brunnsgatan, Fabriksgatan och anslutande gator kommer påverkas eftersom utrymmet för trafikanter begränsas.

Ledningsarbetet kommer pågå till juni 2023. Vid den del av Trädgårdsgatan där vissa verksamheter har uteserveringar planeras ledningsarbetet vara klart runt påsk i april 2023.

Del av Trädgårdsgatan blir gågata året om

När vi är klara under jord är det dags att påbörja arbetet ovan jord. En del av Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Skolgatan, har förvandlats till sommargågata de senaste fem åren och blivit ett uppskattat inslag i stadsmiljön. I september 2022 beslutades att här ska bli gågata året om.

Arbetet med att omvandla denna sträcka till permanent gågata påbörjas under sensommaren 2023. Ombyggnationen i området innebär också att sträckningen av Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Brunnsgatan omvandlas till en gångfartsgata som möjliggör biltrafik med låga hastigheter. Dessutom kommer vi smalna av Brunnsgatan för att öka säkerheten där.

Mer information om projektet – hur det kommer påverka närområdet och tidplanen för detta hittar du här:

Trädgårdsgatan – ledningsarbeten och omvandling till gågata, projektsida