Nu kan du ta del av kommunens arkitektur­strategi

En hand håller i arkitekturstrategin i katalogformat. I bakgrunden syns ett bord med växter och en soffa.

Arkitekturstrategin finns även att ta del av i digitalt format på kommunens hemsida, sökord: arkitekturstrategi.

etikett

Sedan i juni har vi en arkitekturstrategi för Jönköpings kommun. Ett kunskaps­underlag och dialogverktyg för hur vi ska lyckas med rätt balans mellan skönhet, hållbarhet och funktion – både när vi bygger nytt och bevarar det befintliga. Nu finns strategin att ta del av här på webben.

– Med strategins tre kriterier kan den bli ett effektivt dialogverktyg och stöd när vi tillsammans formar både offentliga byggnader och bostadskvarter men också gator, torg och parker. En gemensam arkitekturstrategi ger bättre förutsättningar för att vi i samverkan kan ta fram projektets arkitektoniska idé redan tidigt i planeringen, På vilket sätt kan fasaden samspela med sin omgivning i ett visst område? Vad är det som saknas i en stadsdel och hur kan då projekt bidra till att förbättra ett område. säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt.

Arkitekturstrategin antogs i juni av kommunfullmäktige, och är sedan dess ett styrande dokument i form av kunskapsunderlag och verktyg för såväl kommunens medarbetare som politiker, byggaktörer och allmänhet som alla utvecklar vår gemensamma byggda livsmiljö på olika sätt.

Du kan läsa mer om arkitekturstrategin – hur den togs fram och hur den kommer användas, och ta del av den i sin helhet här:

Här kan du läsa mer och ta del av kommunens nya arkitekturstrategi

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

I medborgardialogen som genomfördes när arkitekturstrategin togs fram var kulturhuset Spira en av de byggnader som svarande tyckte bäst om. En sammanställning av medborgardialogen finns på webbsidan Arkitekturstrategi.