Ny digital tjänst: Ta reda på radonhalten i din bostad

Radondosa
etikett

Du som bor i hyreshus eller bostadsrätt kan nu enkelt ta reda på om det har uppmätts radon i din bostad. Jönköpings kommuns nya digitala tjänst visar resultatet av radonmätningar i flerbostadshus.

I tjänsten går det att söka fram mätresultat från radonmätningar som fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun har skickat in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om det saknas mätresultat, kontakta din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen för att be dem att utföra en mätning.

Fastighetsägaren ansvarar för att regelbundet mäta radon

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Fastighetsägare ska regelbundet utföra radonmätningar och göra åtgärder för att sänka radonhalten om den är för hög.

Om radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att utföra en mätning. I Sverige är referensnivån för radon i bostäder 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

Radonhalten i min bostad