Ny översiktsplan för centrala tätorten är antagen

etikett

Idag, torsdag den 23 februari, antogs Jönköpings kommuns nya översiktsplan för centrala tätorten av kommunfullmäktige. Det innebär att inriktningen för hur områdets fysiska utveckling och planering är beslutad.

En översiktsplan visar hur kommunen kan utvecklas och ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhälls­utvecklingen. Alla kommuner måste ha en översiktsplan, som visar hur den fysiska planeringen ser ut i minst tio år framåt.

Huvuddragen i kommunens nya översikstplan för centrala tätorten är att Jönköping ska vara ett attraktivt regioncentrum där människor vill leva, bo och arbeta. Översiktsplanen skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Kommunens nya översiktsplan – två delar

Beslutet att anta översiktsplanen för centrala tätorten togs idag, torsdag 23 februari. Nu väntar tre veckors överklagandetid innan den vinner laga kraft. Denna översiktsplan ersätter den förra i området som pekas ut som centrala tätorten, medan översiktsplanen från 2016 fortfarande gäller för kommunens mindre tätorter och landsbygd. Förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd planeras gå ut på samråd under våren 2023. Tillsammans blir de två planerna sedan kommunens nya översiktsplan.

Här kan du läsa mer om arbetet med kommunens nya översiktsplan

Relaterade notiser