Positivt med bättre service på Råslätt

etikett

Två kvinnor som pratar med varandra. 

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson och kommunvägledare Sahar Kouj representerade Jönköpings kommun vid invigningen av nya Statens servicecenter på Tornfalksvägen 11 på Råslätt.

Jönköpings kommun välkomnar statens nya servicecenter på Råslätt. Nu får invånarna bättre service för ärenden till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

– Det är mycket positivt för oss i Jönköping med mer statlig service och närvaro på Råslätt. Det är en välkommen satsning tillsammans med den service och verksamhet som kommunen har i Råslätt tillsammans med civilsamhället och företag, sa kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson vid invigningen av Statens servicecenter på Råslätt.

I Jönköping finns sedan tidigare ett Statens servicecenter centralt nära kommunens eget kontaktcenter i Juneporten.
– Vi har ett bra samarbete med Statens servicecenter och kan tillsammans erbjuda medborgare en mycket god service i centrala Jönköping. Det är även statliga frågor som Råslättborna vill ha svar på också när de vänder sig till oss i kommunen. Nu kan vi hitta nya samarbetsformer också på Råslätt, säger kommunens kontaktcenterchef Ewa Ling Persson.

Idag har kommunens kontaktcenter också en uppsökande verksamhet på Råslätt och andra stadsdelar, tillsammans med kommunala verksamheter som förskolor, familjecentraler, föräldrafrukostar, språkcaféer och bibliotek.